Bez zapojenia žien sa budúcnosť naprogramovať nedá

, 09.05.2017 11:00
it, ženy, počítač
Stredoškoláčky pod vedením IT profesionálky spoznávali, ako funguje navrhovanie mobilných aplikácií. Autor:

Kancelária v suteréne. Bez okien. Kolegovia s nulovou emocionálnou inteligenciou. I charizmou. A s nimi žena, šéfka IT oddelenia, ktorá internetovému prehliadaču hovorí "gombík na internet” a nemá poňatia, čo vlastne skratka IT znamená. Z takýchto ingrediencií môžete namiešať populárny komediálny seriál (IT Crowd), no i utvrdiť mladé dievčatá, že svet informačných technológií (skratka IT) nie je nič pre ne. Tohto mýtu sa spoločnosť musí zbaviť nielen z hľadiska rodovej rovnosti. Ale aj z ekonomických príčin.

V jednom z vežiakov bratislavského biznis centra na Mlynských nivách sedí pri tabletoch aj desať dievčat, stredoškoláčok. Programátorka z firmy Resco im ukazuje, ako si vytvoriť jednoduchú aplikáciu na mobil. Zaujme ich aj lego robot či virtuálna realita. V ten deň nejde o žiadnu výnimku. Je koniec apríla a už štvrtý raz sa koná akcia Girl’s Day. Celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách. Jeho cieľom je prezentovať technický odbor dievčatám vo veku 14 až 18 rokov. A možno ich presvedčiť, že takáto kariéra je iná, ako ešte stále tvrdia mnohé stereotypy (a seriály).

Podľa Lucie Zimanovej z Resca im táto akcia priamo nové pracovné posily neprinesie, keďže ide len o stredoškoláčky, no je to impulz do budúcnosti. "V každom kolektíve je diverzita prospešná. Ide o rozličný pohľad na vec, iný spôsob riešenia problémov, premýšľania o fungovaní programu. V čisto mužskom kolektíve môže fungovať všetko perfektne, ale v tíme nemusia ani len tušiť, že by sa veci dali robiť aj inak. Chýba tam prvok dopĺňania sa,” hovorí a dodáva, že iná akcia im už novú kolegyňu do firmy priniesla. "Na Noci príležitostí nás oslovilo niekoľko študentiek informatiky a jedna už u nás aj pracuje.”

Zapájanie žien do IT sektora navyše nie je len v záujme firiem, ale aj celej spoločnosti. V budúcnosti sa má blížiť počet profesií, pre ktoré budú potrebné IT znalosti, až k deväťdesiatim percentám. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je navyše Slovensko úplne na špici členských krajín tohto spolku, čo sa týka počtu profesií, ktoré zmenia svoj charakter – vo väčšine prípadov k informatizácii. Nezáujem žien o IT však nie je len spoločenským rizikom, ale aj výzvou. Podľa Európskej komisie môže Európa v roku 2020 čeliť nedostatku až 900-tisíc kvalifikovaných IT pracovníkov.

"Práca v budúcnosti je neodmysliteľne spojená s informačnými technológiami. Bude preto dôležité, aby dostatočná časť populácie mala vedomosti a expertízu, ktoré im umožnia pracovať v týchto moderných odvetviach. Ekonómia nás učí, aby sme najskôr zbierali ovocie, ktoré je na dosah. V tomto prípade sú to mladé dievčatá, u ktorých je dnes relatívne nízky záujem o štúdium vedeckých a technologických odborov a existuje značný potenciál na zlepšenie,” skonštatoval Róbert Chovanculiak, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS.

Aj Ty v IT

O tom, že priestor na zlepšenie je naozaj veľký, svedčí aj nedávny prieskum spoločnosti Microsoft, ktorý sa uskutočnil v jedenástich krajinách a zúčastnilo sa na ňom 11 500 školáčok vo veku od jedenásť do osemnásť rokov. Slovenské dievčatá sa o vedecké a technologické predmety začínajú zaujímať až vo veku dvanásť rokov, čo je o rok neskôr, než je európsky priemer. Už o rok neskôr sa ich záujem o tieto predmety prepadá – a opäť hlboko pod priemer iných európskych štátov. Ide pritom práve o vek, keď sa rozhoduje o výbere strednej školy, a teda aj ich budúcnosti.

Zmeniť tieto nelichotivé čísla sa už takmer päť rokov snaží občianske združenie Aj Ty v IT, za ktorým stojí Petra Kotuliaková. Vari aj vďaka ich pestrému programu aktivít, zameraných najmä na predstavenie sveta IT stredoškoláčkam, stúplo za tento čas zastúpenie dievčat v IT odboroch slovenských vysokých škôl z troch až piatich percent na približne desať percent. "Nejde pritom len o stredoškoláčky a vysokoškoláčky, zaznamenávame aj čoraz viac prípadov, keď si ženy v neskoršom veku dorábajú IT kurzy, celkovo sa to mení k lepšiemu,” tvrdí zakladateľka združenia.

Odpovede dievčat na otázku, ako veľmi ich v...
Odpovede dievčat na otázku, ako veľmi ich v rozličnom veku zaujímajú technické predmety (1 najmenej, 5 najviac). Slovenky sú pod európskym priemerom.
(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne)
Autor: Ilustrácia: Microsoft

Aj ona súhlasí s tým, že pracovať s dievčatami by sa ideálne malo začať v období, keď sa u nich prejaví a obyčajne aj rýchlo zhasne záujem o technické a vedecké predmety, teda okolo dvanásteho a trinásteho roku. Jej združenie však na to zatiaľ nemá kapacity. Snaží sa teda aspoň ukázať starším dievčatám, stredoškoláčkam, skutočnú podobu i rozmanitosť IT pozícií. A to nielen počas akcií, ako je Girl’s Day, ale priebežne počas celého roka. Medzi najefektívnejší spôsob, ako dievčatám priblížiť, čo ich môže čakať, ak si vyberú tento kariérny smer, patria diskusie s IT študentkami či expertkami.

"Takéto diskusie sú veľmi potrebné najmä v častiach Slovenska, kde nie sú žiadne IT firmy. V Bratislave, Žiline či Košiciach dievčatá väčšinou poznajú niekoho z rodiny či okruhu známych, kto robí IT povolanie. V takom Veľkom Krtíši, ale možno aj v Banskej Bystrici je to pre niektorú z nich prvý priamy kontakt s týmto svetom,” dodáva Kotuliaková. Žiačkami v tom veku však lomcuje puberta, platia na ne nejaké vzory? "Zistili sme, že to nesmie byť nejaká vysoká manažérka, to je im veľmi vzdialené. Nevedia sa s tým stotožniť. Najlepšie funguje, keď privedieme IT študentku či začínajúcu mladú profesionálku. Hovorí o tom, ako začínala, ako sa cíti v kolektíve, ale, povedzme, aj o problémoch s frajerom. To je im blízke,” dodáva.

Kreatívnejšie programátorky

Dievčatá majú v rámci projektov Aj Ty v IT možnosť tiež nahliadnuť na fakulty mimo dní otvorených dverí, a tak zažiť skutočnú atmosféru, ktorá ich prípadne čaká. "Potešila ma aj jedna reakcia, kde mi dievča povedalo – bolo to super, aspoň viem, že toto nie je pre mňa. Ide o to, aby sa rozhodli slobodne a samy,” dodáva Kotuliaková. To však na Slovensku často býva problém. Generácia rodičov, pre ktorých sú informačné technológie často veľkou neznámou, dokáže prekaziť IT kariéru aj inak už rozhodnutej a presvedčenej stredoškoláčke­. Prečo?

"Najčastejšie sa boja, že to ich dcéra nezvládne. Že na to nemá. Ďalší zase podliehajú stereotypom o práci v IT. Myslia si, že sa tým ich dcéra zavrie na celý život do tmavej miestnosti, kde bude celé dni len programovať. A takáto budúcnosť sa im nepozdáva, no v podstate tým dcére robia medvediu službu,” opisuje Kotuliaková ďalšiu prekážku vyššieho počtu dievčat v IT oblasti. Čo sa týka schopností, sú pritom dievčatá podceňované neprávom. Podľa docentky Beáty Brestenskej z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dosahujú v IT oblasti rovnaké, alebo aj lepšie výsledky než chlapci.

Akcia Girl's Day sa snaží poskytnúť...
Akcia Girl's Day sa snaží poskytnúť dievčatám pohľad na IT kariéru bez stereotypov.
(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne)
Autor: Ilustrácia: Girl´s Day

V IT Fitness Teste, ktorý sa organizuje už šiesty rok, pravidelne víťazili dievčatá. "Napriek tomu mladé ženy na kariéru vo vede a v technike rezignujú. Ženy vzdelané v prírodných a technických odboroch chýbajú nielen vo firmách, ale aj v neziskovej oblasti a v štátnych inštitúciách,” poukazuje na rozmanitosť kariérneho uplatnenia Brestenská. O budúcnosti v týchto odboroch by mali s dievčatami hovoriť nielen rodičia, zapojiť by sa mali aj firmy a inštitúcie, ktoré by vedeli prispieť k plastickejšej predstave dievčat o budúcom zamestnaní vo vede a v technológiách.

Masy v IT

Na Slovensku zatiaľ chýba aj projekt, ktorý by do IT sektora prekvalifikoval aj staršie ženy. V Česku túto funkciu čiastočne plní združenie Czechitas. Organizujú napríklad kurzy tvorby webu pre dievčatá a ženy, pomáhajú v komunikácii medzi ženami a potenciálnymi zamestnávateľmi. Okrem nadšenia mladých dievčat pre budúcnosť v IT totiž bude do budúcnosti kľúčová aj rekvalifikácia. O tom, že to ide aj v staršom veku a aj po rokoch strávených v úplne inej oblasti, svedčí jeden výsostne neženský príklad zo Spojených štátov. Na programátorov sa tam hromadne rekvalifikovali – baníci.

Ťažba uhlia je vymierajúcim odvetvím aj v americkom Kentucky. Magazín Wired z tejto priemyselnej oblasti priniesol reportáž o baníkovi Rustym Justicovi, ktorý sa rozhodol pre ráznu zmenu kurzu. Nielenže sa prekvalifikoval na programátora, stal sa spoluzakladateľom firmy, ktorá rekvalifikuje aj iných baníkov k odbornej IT práci. A, mimochodom, na jeho jedenásť vypísaných pozícií sa prihlásilo 950 baníkov. Magazín Wired však týmto článkom poukazuje na širší fenomén. Programovanie a vysokokvalifikovaná práca v IT sektore sa majú podľa technologických expertov stať budúcim zamestnaním más…

A preto v prípade, že záujem žien o IT bude naďalej minimálny, koleduje si naša spoločnosť aj o veľký ekonomický problém. Keďže v podstate prevažná väčšina polovice celej populácie bude mať problém s uplatnením na trhu práce. V spomínanom prieskume OECD Slovensko dominuje preto, že až 10 percent pracovných pozícií u nás majú v blízkej budúcnosti nahradiť roboty, no až 35 percent, čo je viac ako tretina všetkých zamestnaní, postihne prudká zmena v charaktere práce – obyčajne súvisiacej s informatizáciou.

Štát sa pritom donedávna tomuto problému vo veľkom a systematicky nevenoval. Suplovali ho najmä občianske združenia a príležitostne aj aktivity firiem, ktoré by však mohli byť výraznejšie. Pri niektorých ide len o povinnú jazdu v rámci programov spoločenskej zodpovednosti. Sú však aj výnimky.

Okrem toho žena ako programátorka – to je v istom zmysle len návrat ku koreňom. Málokto vie, že za vôbec prvým algoritmom pre spracovanie počítačom stála žena – britská matematička Ada Lovelace.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#IT #ženy #programovanie #informačné technológie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku