Konečná pre cigarety? Fajčiarov čakajú veľké zmeny

„Chceme budúcnosť bez fajčenia!“ Toto a iné úderné heslá antifajčiarskej loby už verejnosť počula toľkokrát, že im nevenuje žiadnu zvláštnu pozornosť. Keď však v novembri minulého roku odznelo vo vysielaní britskej stanice BBC, že éra cigariet sa končí, ľudia spozorneli. Pod trúfalé vyhlásenie sa totiž podpísal človek, od ktorého by ste to čakali najmenej, výkonný riaditeľ jedného z najväčších tabakových koncernov, Andre Calantzopoulos.

31.05.2017 11:00
fajčenie, cigarety, srdce Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Obrat o 180 stupňov

Za uplynulú dekádu vynaložila výskumná sekcia Phillip Morris International, rešpektovaná aj globálnou vedeckou obcou pre informačnú transparentnosť, viac než tri miliardy eur do vývoja alternatívnych produktov pre fajčiarov, ktorí sa nechcú zriecť svojho zlozvyku, v snahe eliminovať zdravotné riziká súvisiace so spaľovaním tabaku. Rozsiahle investície do výskumu reflektujú silnejúcu osvetu zdravého životného štýlu, ktorej súčasťou je napríklad aj ustanovenie Svetového dňa bez tabaku. Jeho odkaz je jednoznačný: fajčenie by nemalo mať v modernej spoločnosti miesto. Sú však samotní fajčiari pripravení na budúcnosť bez fajčenia?

Osveta zdravia je silná, chuť zapáliť si silnejšia

Mnohí fajčiari si uvedomujú rizikovosť svojho správania, no bežné opatrenia – odpudzujúce vizuály na škatuľkách či zákaz fajčenia vo verejných priestoroch – nemajú ako motivačné faktory pri snahe skoncovať s cigaretami veľký dosah. Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie uvádzajú, že v súčasnosti fajčí približne 1,1 miliardy populácie a na následky fajčenia ročne umiera 7 miliónov ľudí, z toho 890 000 patrí do skupiny takzvaných pasívnych fajčiarov, doplácajúcich na bezprostrednú blízkosť fajčiarov nechcenou inhaláciou cigaretového dymu.

Bez dohľadu odborníka sa podarí skoncovať s fajčením len 4 percentám fajčiarov. Zvyšných 96 percent sa k cigaretám skôr alebo neskôr vráti. Po každom ďalšom neúspešnom pokuse je ich vôľa oslabená osobným zlyhaním a šanca na úspech ešte menšia, čím sa dostávajú do začarovaného kruhu.

Cigaretové náhrady bez dymu, nie bez tabaku

Nikotínové žuvačky, náplaste či elektronické cigarety predstavujú čiastkovú pomoc, ale doposiaľ žiadna z „barličiek“ zdravotne uvedomelejších fajčiarov nedokázala adresovať jeden nedostatok – absenciu tabaku, ktorý cigaretám dáva ich nezameniteľnú chuť a pre fajčiarov je pôžitkom, ako aj súčasťou zaužívaného rituálu fajčenia.

Riešením by mohla byť nová generácia bezdymových tabakových produktov. Tabak v nich ostáva zachovaný, zásadne sa však mení forma jeho užívania, spaľovanie nahrádza zahrievanie. Navzdory všeobecne rozšírenému názoru, deštrukčný vplyv fajčenia na zdravie nemožno pripísať na vrub tabaku, problémom je skôr proces horenia tabaku. Cigaretový dym obsahuje vyše 4 000 látok, uvoľnených pod vplyvom vysokej teploty, z nich 250 je pre organizmus škodlivých a viac ako 50 má rakovinotvorné účinky.

Škodliviny na minime

Jednou z priorít vedcov, zainteresovaných do konceptu „budúcnosti bez fajčenia“, bola ambícia vyvinúť produkt, ktorý umožní fajčiarovi prijímať konzistentnú dávku nikotínu so zachovaním tabakovej chute, no bez tvorenia jedovatého dymu. Rovnako dôležité bolo priniesť fajčiarom „user friendly“ produkt, dostatočne zaujímavý obsahom a formou, aby užívateľom stál za úplné konvertovanie, vyhodenie cigariet aj zapaľovača. V Japonsku, Veľkej Británii či v Taliansku si fajčiari už dnes môžu vychutnávať chuť prírodného tabaku a svoju obvyklú nikotínovú dávku v menej rizikovej podobe, s vylúčením 90 až 95 percent škodlivín oproti dymu z cigarety. Od druhej polovice roka by sa výrobky tejto kategórie mali dostať aj na slovenský trh.

Doposiaľ najvýraznejším spomedzi nabíjateľných zariadení je IQOS, dizajnové „pero“ so zabudovanou zahrievacou špirálou, ktorá po kontakte so špeciálne upravenou tabakovou tyčinkou náplň zahrieva a pri poťahovaní produkuje aerosól. Nedá sa teda hovoriť o fajčení, ani o cigaretách, ale o úplne novej ére (ne)fajčenia, kombinujúcej prvky konvenčného fajčenia a elektronických cigariet. Z jedného si berie tabakový základ, z druhého aerosól. Možnosť voľby ostáva

Svetový deň bez tabaku

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia.

V roku 2003 prijala WHO Rámcový dohovor na kontrolu tabaku. Je to medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska.
(Zdroj: WHO)

Zástupcovia tabakových spoločností to s úsilím „odčierniť“ tabak nepreháňajú. Spoločne so zdravotníckymi a regulačnými inštitúciami zdieľajú názor, že eliminovať zdravotné riziko je možné len úplným skoncovaním s fajčením. Ponuka menej rizikových náhrad cigariet tak ostáva skôr otvorenou možnosťou pre ľudí, ktorí by inak pokračovali v otravovaní pľúc seba a okolia. Zároveň je príkladom, že vďaka nástrojom modernej vedy je možné zbaviť svet nebezpečného pôžitku celkom elegantne – minimalizovaním nebezpečenstva a zachovaním pôžitku.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #fajčenie #nikotín #tabak #odvykanie #pasívne fajčenie #Deň bez tabaku