Vedkýň, programátoriek či inžinierok je stále málo. Ako to zmeniť?

Až 15 miliónov ľudí pracovalo v roku 2018 v technických oblastiach (oblasti STEM, pozn. red.). Podľa Eurostatu však ženy tvorili len 41 percent z tohto počtu. Čím to je? Podľa mnohých odborníkov ide hlavne o kombináciu stereotypov, predsudkov v rodine, nedostatočnej motivácie v škole či nemožnosti vlastného výberu štúdia. Nehovoriac o pracovných podmienkach, ktoré ženy nedokážu zosúladiť s rodinným životom. Práve kvôli tomu sa časť z nich k svojej práci po materskej a rodičovskej dovolenke nevráti alebo o svoje pracovné miesto jednoducho príde.

04.05.2021 06:00
debata (17)

Ženy trápi aj pretrvávajúca platová nerovnosť. Tá sa v EÚ pohybuje okolo 14 percent, na Slovensku dosahuje takmer pätinu. V odvetviach, kde sú priemerné platy vyššie, totiž pracuje viac mužov ako žien. Ide napríklad o IT sektor či technické sektory. Okrem toho sú, samozrejme, rozdiely dané aj tým, že ženy v určitej fáze svojho života odchádzajú na materskú dovolenku, keď ich zárobok výrazne klesá.

Ako by sa situácia dala zlepšiť? Na možné riešenia sa denník Pravda opýtal žien pracujúcich v oblasti STEM, ktoré sa zúčastnili tretieho ročníka konferencie Women in Business. Tú v polovici apríla zorganizovala Americká obchodná komora spolu s partnermi. Denník Pravda bol mediálnym partnerom podujatia.

Violeta Luca, General Manager Czech Republic and Slovakia, Microsoft

Violeta Luca, General Manager Czech Republic... Foto: archív Americká obchodná komora
Violeta Luca Violeta Luca, General Manager Czech Republic and Slovakia, Microsoft

Čo by podľa vás najviac pomohlo pritiahnuť ženy k technike?

Je dôležité, aby prostredie v škole, učitelia, ale aj samotní rodičia povzbudzovali dieťa k tomu, aby si osvojilo využívanie technológií. A aby tak robili pri každom dieťati rovnako. Ak nechýba správna motivácia, každý, chlapec aj dievča bez rozdielu, pociťuje rovnakú túžbu učiť sa nové veci a skúšať ich. Často práve rodičia, ktorí sú pre dieťa prvými poradcami pri výbere budúceho povolania, ešte stále zastávajú názor, že ženy a technológie nejdú dokopy. Preto je dôležité sústrediť sa práve na deti a ukázať im, že štúdium technických oblastí je rovnako vhodné pre dievčatá, ako aj pre chlapcov. Pomôcť môže aj to, ak sa dievčatá stretnú so zaujímavými projektmi z IT sveta už počas štúdia. A tiež netreba zabúdať na dôležitosť žien, ktoré už v oblastiach STEM pracujú. Vedkyne, programátorky, mladé IT podnikateľky – sú vzormi, ale aj najlepšou motiváciou.

Ktoré kroky v rámci vašej firmy pomáhajú dotiahnuť ženy k technickým pozíciám?

Pre dievčatá pravidelne pripravujeme zaujímavé projekty ako napríklad DigiGirlz, „Alice envisions the future” alebo našu spoluprácu s akadémiou vzdelávania AjTyvIT. Tvoria však len jeden kúsok skladačky. V roku 2018 sme založili Akadémiu programovania, tiež v spolupráci s AjTyvIT, ktorá sa zameriava na dievčatá od ôsmich rokov. Zapojilo sa do nej viac ako 500 dievčat a 1 700 učiteľov, ktorí so sebou pritiahli ďalších 3-tisíc detí. Vlani sme zase spustili projekt DigiWomen. Jeho cieľom je ponúknuť ženám na materskej a rodičovskej dovolenke možnosť naučiť sa technologické základy a iné digitálne zručnosti, vďaka ktorým nájdu pri návrate do pracovného života lepšie uplatnenie. Na Slovensku je momentálne jeho súčasťou viac ako sto žien a v budúcnosti plánujeme s kurzami pokračovať.

matka druha Čítajte viac Pandémia si vyberá daň na ženách. Prepadávajú pomocou a končia bez práce

Rovnosť príležitostí mužov a žien v oblasti práce a tiež rovnosť v odmeňovaní sa skloňujú už nejaký ten rok. Ako hodnotíte situáciu na Slovensku?

Situácia ohľadom rovnosti príležitostí a platov sa na Slovensku vyvíja pomaly, napreduje však správnym smerom. Vďaka osvete, poznaniu svojich práv a apelu na férové zaobchádzanie sa ženy stávajú sebavedomejšími. Vrcholoví predstavitelia lokálnych spoločností zase otvorenejšími vytváraniu rovnakých príležitostí na kariérny postup. V každom prípade je však pred nimi ešte dlhá cesta. Nutnosť riešenia rodovo podmienených platových rozdielov len zvýraznila pandémia. Ženy sú totiž v boji s ňou nadmerne zastúpené v prvej línii, ich príjmy sú nízke a pritom sa starajú o ostatných – starých aj deti. Pracujú ako zdravotné sestry, v upratovacích službách, ako učiteľky a podobne. Rovnosť by sa teda mala stať jednou z hlavných hodnôt spoločnosti. Ženy si totiž zaslúžia rovnaké zaobchádzanie ako muži vo všetkých jej oblastiach. Aj ony sú totiž súčasťou ekonomiky. Ak za svoju prácu dostanú spravodlivú odmenu, bude to mať na ňu pozitívny vplyv.

Martina Schusterová, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Head of Education & Development Center DTITSO SK

Martina Schusterová, Deutsche Telekom IT... Foto: archív Americká obchodná komora
Martina Schusterová Martina Schusterová, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Head of Education & Development Center DTITSO SK

Čo by podľa vás najviac pomohlo pritiahnuť ženy k technickým odborom?

Narúšať a konfrontovať problematiku mýtov a predsudkov v tejto oblasti. Nazerať na talent, záujmy a schopnosti namiesto pohlavia. Rozprávať o úspechoch žien, a, samozrejme, začať pracovať už s deťmi. Je dôležité budovať záujem o vedu a techniku už v mladom veku, rozprávať sa s deťmi, vysvetľovať im padajúce jablko či striedanie Slnka a Mesiaca. Budovať záujem a ukázať im, že aj ony vedia niečo objaviť a prispieť tak k spoločnosti.

Ktoré kroky v rámci vašej firmy pomáhajú dotiahnuť ženy k technickým pozíciám?

Túto tému máme obsiahnutú v rôznych programoch. Niektoré robíme sami, iné realizujeme prostredníctvom partnerstva s rôznymi organizáciami. Venujeme sa deťom cez aktivity ako napríklad My kid in my IT world, IT Summer camp, I want to be at iT for one day, IT Academy. Zároveň realizujeme interaktívne workshopy s témou robotiky, Agile či lega. Samostatnou kategóriou je Girls day, prostredníctvom ktorej sa snažíme na reálnych príkladoch úspešných žien v IT poukázať, že sféra IT je aj pre dievčatá a môžu byť v tejto oblasti úspešné. V rámci duálneho vzdelávania sa ich snažíme oslovovať priamym cielením cez sociálne siete a prezentovať naše študentky či absolventky.

Rovnosť príležitostí mužov a žien v oblasti práce a tiež rovnosť v odmeňovaní sa skloňujú už nejaký ten rok. Ako hodnotíte situáciu na Slovensku?

Myslím si, že sa v tejto veci viac rozpráva, ako koná. Určite posun oproti minulosti nastal, no je to beh na dlhú trať a úzko súvisí s nastavením myslenia. Na dobrej ceste budeme, ak sa, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, bude klásť väčší dôraz na dosiahnuté výsledky bez ohľadu na to, či úspech dosiahol muž, alebo žena.

Mirjana Krolo, Chief Operations Officer EMEA L&H, iptiQ by Swiss Re

Mirjana Krolo, Chief Operations Officer EMEA... Foto: archív Americká obchodná komora
Mirjana Krolo Mirjana Krolo, Chief Operations Officer EMEA L&H, iptiQ by Swiss Re

Čo by podľa vás najviac pomohlo pritiahnuť ženy k technike?

Myslím si, že je to najmä povzbudenie záujmu či poukázanie na dobré a zaujímavé vzory. Som presvedčená, že každý človek by mal mať možnosť napĺňať svoje profesionálne sny.

Ktoré kroky v rámci vašej firmy pomáhajú dotiahnuť ženy k technickým pozíciám?

Možno sa môže zdať, že zaisťovníctvo neponúka oblasti, ktoré sa týkajú STEM, ale opak je pravdou. Máme veľa kolegýň, ktoré sú dátové vedkyne, poistné matematičky, či kolegyne, ktoré pracujú v oblasti robotiky.

Veľká Británia, vedkyňa, vakcína, COVID-19 Čítajte viac Vedkýň a inžinierok je stále málo. Pomohlo by zbúrať stereotypy a zmeniť politiky

Rovnosť príležitostí mužov a žien v oblasti práce a tiež rovnosť v odmeňovaní sa skloňujú už nejaký ten rok. Ako hodnotíte situáciu na Slovensku?

Spoločnosť, ako aj komerčný sektor v súčasnosti venujú tejto téme čoraz väčšiu pozornosť, čo je veľmi správne. Swiss Re je založená na rovnosti šancí a téma rovnosti v odmeňovaní je súčasťou našich procesov. Preto každoročne realizujeme audit odmeňovania zameraný na rovnosť.

Alena Kanabová, Accenture Slovakia, Senior Manager & Corporate Citizenship Lead

Alena Kanabová, Accenture Slovakia, Senior... Foto: archív Americká obchodná komora
Alena Kanabová Alena Kanabová, Accenture Slovakia, Senior Manager & Corporate Citizenship Lead

Čo by podľa vás najviac pomohlo pritiahnuť ženy k technike?

Kľúčom je podchytiť talentované dievčatá už na základných školách a cielene ich viesť a podporovať smerom k štúdiu a kariére v STEM oblasti. V tomto, samozrejme, zohráva dôležitú úlohu aj rodina. Takisto potrebujeme vidieť viac príkladov úspešných žien v technických odvetviach, ktoré môžu byť pre dievčatá vzormi.

Ktoré kroky v rámci vašej firmy pomáhajú dotiahnuť ženy k technickým pozíciám?

Túto tému sme poňali systematicky. Zameriavame sa na rôzne vekové kategórie – od dievčat na základných školách až po dospelé ženy v produktívnom veku. Naše aktivity pre každú skupinu sledujú iné ciele. S dievčatami pracujeme už od predškolského veku, s cieľom podporiť ich zvedavosť a vyvolať ich záujem o technológie. Zároveň je potrebné vybaviť ich základnými digitálnymi zručnosťami, aby sme posilnili ich sebavedomie. Práve nízka viera dievčat vo svoje vlastné schopnosti je totiž dôvodom, prečo záujem o oblasť technológií v tínedžerskom veku často upadá. V rámci podujatí, ktoré cielia priamo na dievčatá, ako napríklad Scratch Match alebo Scratchaton spolupracujeme aj s organizáciou AjTyvIT. Staršie dievčatá sa snažíme nasmerovať a motivovať cez našu účasť na podujatí Girl’s Day, ktoré im dá predstavu, ako reálne práca v IT sektore vyzerá. Tiež sme realizovali iniciatívy na podporu vysokoškolských študentiek IT smerov. Cieľom nášho štipendijného programu bolo budovanie vlastnej komunity pre vzájomnú podporu. Zvýšiť podiel žien v IT je beh na dlhú trať. Nemôžeme sa spoliehať len na to, že niekedy v budúcnosti sa nám to možno podarí, ak dosiahneme vyššie zastúpenie žien študujúcich IT odbory. Preto sa zameriavame aj na ženy v produktívnom veku, ktoré majú záujem o prácu v IT, no nemajú potrebné vzdelanie alebo prax. A takýchto žien nie je málo. Musíme im vytvoriť relevantné vzdelávacie možnosti a následne aj ponúknuť príležitosť začať v IT pracovať. Dlhodobo preto spolupracujeme s partnermi ponúkajúcimi takéto vzdelávanie, umožňujeme absolventkám ich programov absolvovať stáž v našej firme a dokonca realizujeme aj vlastné vzdelávacie kurzy pre ženy. Naším cieľom je, aby sa čo najviac absolventiek takýchto programov následne v IT sektore aj skutočne zamestnalo, ideálne priamo u nás. Za posledné tri roky sme takto získali viac ako 50 nových kolegýň.

Rovnosť príležitostí mužov a žien v oblasti práce a tiež rovnosť v odmeňovaní sa skloňujú už nejaký ten rok. Ako hodnotíte situáciu na Slovensku?

Situácia sa v obidvoch týchto oblastiach zlepšuje pomaly. A ak neurobíme zásadnejšie zmeny v aktuálnom nastavení politík, bude podľa niektorých prieskumov trvať minimálne ďalších 100 rokov, aby ženy dosiahli rovnaké postavenie ako muži v prístupe k moci, zdrojom a uznaniu. Naše interné politiky a pravidlá na Slovensku sú nastavené v súlade so štandardami našej globálnej firmy. Napríklad na rovnosť odmeňovania pravidelne prebiehajú interné audity, ktoré hľadajú rozdiely a adresujú ich. Kľúčová je však snaha vytvárať a zabezpečiť príležitosti pre ženy vo všetkých fázach ich života a kariéry. Nástrojov na to je viacero – flexibilita pracovných úväzkov, interné procesy dohliadajúce na rovnosť, cielené vzdelávanie talent manažérov.

© Autorské práva vyhradené

17 debata chyba
Viac na túto tému: #platové rozdiely #veda a technika #ženy v IT