Kedy sa narodil Jozef Gabčík? Existujú dve verzie

Jozef Gabčík patrí k našim najväčším hrdinom druhej svetovej vojny, to je nespochybniteľné. Sú však aj tajomstvá zo života atentátnika na ríšskeho protektora v roku 1942, ktoré sa darí odkrývať až roky po jeho smrti. Vieme presne, kedy Gabčík zomrel. Vieme však presne, kedy sa narodil?

13.04.2020 07:00
debata (101)

O pol jedenástej predpoludním sa 27. mája 1942 na pražskej Kirchmayerovej ulici postavil pred auto, ktoré viezlo ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Samopal sa zasekol, tak mal Heydrich čas postaviť sa v aute a namieriť na atentátnika. Vtedy však Gabčíkov spolubojovník Ján Kubiš hodil na auto vlastnoručne upravený granát. Protektor, ktorému hovorili aj Kat alebo Mäsiar, pretože patril k hlavným strojcom holokaustu, na následky zranení črepinami zomrel.

Gabčík sa s ďalšími, ktorí sa zúčastnili akcie Antropoid, skrývali v krypte Chrámu sv. Cyrila a Metoda. Gestapo 18. júna 1942 kostol obkľúčilo, sedem mužov sa bránilo presile ôsmich stoviek. Vydržali sedem hodín. Kubiš zostal ranený na chóre a neskôr zomrel v sanitke pri prevoze do nemocnice. Gabčík spolu s ďalšími troma spáchali v krypte samovraždu, aby sa nedostali do zajatia.

V tomto dome v Poluvsí sa zrejme narodil Jozef... Foto: Soňa Vanovčanová
Jozef Gabčík, Poluvsie V tomto dome v Poluvsí sa zrejme narodil Jozef Gabčík.

Kedy sa narodil?

História presne mapuje, ako, kde a kedy zomrel Gabčík. O jeho narodení však na základe historických prameňov môžeme hovoriť v dvoch verziách.

„Do roku 1895 sa v Uhorsku, teda aj na Slovensku, viedli iba cirkevné matriky, kde zápisy písali predstavitelia jednotlivých cirkví,“ hovorí historik a archivár Peter Štanský. V matrikách možno nájsť aj dobové zápisy o udalostiach v cirkevnom obvode, napríklad o požiaroch, moroch a podobne. "Nevýhodou pre historikov sú však zápisy v matrikách rímsko-katolíckej cirkvi, kde sa viedli zápisy o krste s dátumom krstu, nie s dátumom narodenia, takže o mnohých osobnostiach, ktoré sú predmetom záujmu historikov, nevieme dátum narodenia, ale len dátum krstu,“ upozorňuje archivár. Krstilo sa zvyčajne až deň či dva po narodení. Ak však malo dieťatko len minimálnu šancu na prežitie, krst sa vykonal prakticky okamžite.

Jozef Gabčík sa podľa záznamov v matrike krstov uloženej na farskom úrade v obci Konská v Žilinskom okrese narodil 7. apríla roku 1912 v Poluvsí a pokrstený bol o deň neskôr.

V tomto čase bola Veľká noc, podľa cirkevných záznamov sa Gabčík narodil na Veľkonočnú nedeľu a kňaz Rojíček ho pokrstil na Veľkonočný pondelok 8. apríla. Podľa záznamu je otcom Ferdinand Gabčík, matkou Mária Baránková, obaja rodičia boli rímsko-katolíckeho vierovyznania, a krstnými rodičmi sa stali manželia Andrej a Rozália Knapcovci. Prevažná časť zápisu je v latinskom jazyku, akurát názov obce je uvedený v maďarčine ako Palosnya.

Podľa úradnej matriky, ktorá je uložená na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach, však narodenie Jozefa Gabčíka bola nahlásené 14. apríla 1912 a chlapec sa narodil 8. apríla. Úradný zápis v maďarskom jazyku ďalej hovorí, že otec bol maloroľník a matka sa starala o domácnosť.

Na obrázku hore je zápis o narodení Jozefa... Foto: repro Soňa Vanovčanová
matriky, Jozef Gabčík Na obrázku hore je zápis o narodení Jozefa Gabčíka v matrike v Konskej. Prvá rubrika je číslo zápisu, druhá hovorí o dni narodenia a tretia o dni krstu. Na obrázku dole je zápis z úradnej matriky v Rajeckých Tepliciach.

V novších cirkevných matrikách, ktoré už boli vedené na predtlačených jednotných formátoch, sa evidoval okrem dátumu krstu aj dátum narodenia dieťaťa. Ako hovorí Štanský, po roku 1895 si jednotlivé cirkvi naďalej viedli svoje matriky a štátne matriky viedli na príslušných notárskych úradoch štátni matrikári.

„V podstate tento stav zotrval dodnes, aj keď sídla matrík sa menili. Zápis v matrike narodených štátnej matriky sa robil v úradnom jazyku, teda v období rokov 1895–1918 v maďarčine, potom v slovenčine. Omyl o dátume narodenia 8. apríla namiesto správneho 7. apríla mohol vzniknúť aj z neznalosti úradného jazyka otca Gabčíka. V každom prípade tento objav je cenným príspevkom do objasnenia života tejto významnej postavy Slovenska i Československa, odboja a antifašizmu,“ dodal Štanský.

Archívna fotografia Ferdinanda Gabčíka. Vpravo... Foto: Soňa Vanovčanová
gabcik 2 Archívna fotografia Ferdinanda Gabčíka. Vpravo tabuľa pri pamätníku a rodnom dome Jozefa Gabčíka.

Kde sa narodil?

Otázne je aj miesto narodenia. Rod Gabčíkovcov má korene v obci Stránske. Prítomnosť priezviska v nej potvrdzuje napríklad súpis daňovníkov z roku 1715, kde sa stretávame s menom Juraja Gabčíka, ktorý v tom čase obrábal 18 cubov polí (1 cub = 0,4 ha) a dve lúky.

Predkovia Jozefa Gabčíka teda skutočne stovky rokov žili v blízkom susedstve. Na adrese Stránske 11 sa narodil jeho otec Ferdinand spoločne so staršou sestrou Katarínou, dvojičkami Michalom a Máriou (tie žili len krátko) a najmladšou sestrou Máriou. Generácia Ferdinandových detí sa však už narodila v Poluvsí, nie v rodičovskom či starorodičovskom dome v Stránskom. Potvrdzujú to záznamy v cirkevných i štátnych matrikách. Pri dvoch starších deťoch je dokonca uvedené aj číslo domu, v ktorom uzreli svetlo sveta. Keďže Poluvsie nebolo nikdy prečíslované, aj dnes možno tieto miesta lokalizovať. Do nového domu, ktorý dodnes stojí neďaleko železničného priecestia v Poluvsí s pamätnou tabuľou, sa rodina nasťahovala až po Jozefovom narodení.

V niektorých historických zdrojoch sa hovorí o otcovi Gabčíkovi ako o Františkovi. Narodil sa však i zomrel ako Ferdinand. V zázname o narodení je otec Gabčík zapísaný ako Ferdinand. Podľa neho sa narodil 10. decembra 1873 rodičom Adamovi Gabčíkovi a Judite Tkáčikovej. No v zápise o narodení pri deťoch Jozefovi a Františke je uvedený ako František s opravou na Ferdinanda. A toto meno má vytesané aj na náhrobnom kameni na cintoríne v Poluvsí.

101 debata chyba
Viac na túto tému: #Jozef Gabčík