Lazorová: Chceme, aby sestry neodchádzali preč

Povolanie sestry je náročné, a aj preto podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivety Lazorovej klesá záujem o toto povolanie, ktorému štát roky dlhuje lepšie ohodnotenie.

18.03.2017 09:00
Iveta Lazorová, zdravotná sestra Foto:
Odhaduje sa, že do roku 2020 bude celá Európa potrebovať pol milióna sestier. Slovensko nie je výnimkou, hovorí Iveta Lazorová.
debata (12)

Každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier oceňujú najmä tie, ktoré významne prispeli k tomu, aby sa ošetrovateľstvo rozvíjalo. Ocenenie Biele srdce je celosvetový symbol sestier a tento rok sa bude udeľovať desiatykrát. Denník Pravda je mediálnym partnerom tejto akcie.

Čo je na práci sestry najťažšie?
Podmienky v zariadeniach sú pre sestry a pôrodné asistentky veľmi náročné. Vyčerpáva ich veľa služieb, nadčasová práca, pričom svoje zohrávajú aj zlé pracovné podmienky v podobe nevyhovujúcich priestorov a vybavenia, či už technických prístrojov, alebo materiálu. K tomu je ešte potrebné pridať veľký počet pacientov na jednu sestru v službe, málo pomocného personálu a často aj slovné útoky agresívnych pacientov a ich príbuzných vrátane fyzického útoku. Možno si niekto povie, že s platmi sestier to nesúvisí a tento problém je skôr otázkou charakteru človeka. Ale ak si po takejto práci sestra nemôže zo svojho platu dovoliť ísť na dovolenku alebo aspoň na týždňový relaxačný pobyt do kúpeľov, pretože neustále rieši otázku, ako uživiť svoju rodinu do termínu najbližšej výplaty, potom len veľmi ťažko dokáže nabrať nové sily.

Musím, žiaľ, konštatovať, že na Slovensku stále chýba 12-tisíc sestier, a číslo dvetisíc je len zbožným želaním koaličných politikov.

Ako vnímate vyhlásenia ministra, že sestier chýba len dvetisíc?
Slovenská komora sestier upozornila verejnosť na to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker a predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS) zavádzajú verejnosť, keď spochybňujú údaje OECD a Eurostatu a tvrdia, že v súčasnosti na Slovensku chýba len 2-tisíc sestier. Dovolím si pripomenúť obom pánom, že OECD je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá je medzivládna organizácia tridsiatich piatich ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Táto organizácia pre svoje štatistiky používa podklady, ktoré má z oficiálnych zdrojov jednotlivých štátov. Musím, žiaľ, konštatovať, že na Slovensku stále chýba 12-tisíc sestier, a číslo dvetisíc je len zbožným želaním koaličných politikov.

Ako pokračujú vyjednávania s ministerstvom o zlepšení podmienok?
Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek sa s ministrom Druckerom stretli niekoľkokrát. No doteraz v systéme nepriniesol žiadne opatrenia, ktoré by pocítili reálne pacienti aj zdravotníci. Nádej sme dostali na poslednom stretnutí vo februári, keď minister povedal, že k stabilizácii sestier v slovenskom zdravotníctve by pomohlo spoločné odmeňovanie na základe zásluhovosti pre všetkých, ale taktiež väčšia motivácia mladých ľudí, aby študovali ošetrovateľstvo. Zdá sa, že minister si začína pomaly osvojovať myšlienky komory, na ktoré sme roky upozorňovali.

Kedy nastal ten zlom a sestry začali miznúť z nemocníc?
Dá sa povedať, že je to otázka desiatich až pätnástich rokov, kedy sa začali vytrácať zo slovenských nemocníc. Umožnili to zákony, ktoré sme prijali ako člen európskeho spoločenstva, kde je v rámci krajín EÚ automaticky uznávané vzdelanie nadobudnuté minimálne vo vyššom odbornom štúdiu či vysokoškolskom štúdiu. Zároveň sa začalo zhoršovať postavenie sestier, naše povolanie začalo byť považované za podradné, čo dokazovalo a dokazuje aj odmeňovanie za našu prácu.

Automaticky reagoval aj trh, kde sa o vzdelávanie začalo zaujímať menej mladých ľudí. Dostali sme sa do špirály, ktorej koniec a začiatok je rovnaký – slabé ohodnotenie našej práce.

Zdá sa, že minister zdravotníctva si začína pomaly osvojovať myšlienky komory, na ktoré sme roky upozorňovali.

Aké sú vaše návrhy na zlepšenie tohto stavu?
V prvom rade je potrebné, aby si celá spoločnosť uvedomila, že povolanie sestry a pôrodnej asistentky je náročné a veľmi potrebné. Motiváciou pre prácu sú stále na prvom mieste mzdy. Preto sme navrhovali zvýšenie miezd a zvyšovanie každé tri roky. Ďalším motivačným prvkom sú kompetencie na základe dosiahnutého vzdelania, pretože dnes sestry robia tú istú prácu bez ohľadu na to, či majú strednú, alebo vysokú školu, alebo špecializáciu. Dôležitou motiváciou je aj dostatok času na odpočinok, pretože nadčasová práca a práca vo sviatky a v nočných zmenách je vyčerpávajúca. Za to, že sestry sú povinné sa sústavne vzdelávať, aby pacientom vedeli poskytovať kvalitnú starostlivosť, by im mali byť pridelené aj náležité príplatky. Mali by sme umožniť sestrám, ktoré nechcú alebo nemôžu pracovať na plný pracovný úväzok, prácu na dohodu alebo obdobnú prácu. Ony samy by mali mať možnosť určiť, koľko môžu a chcú pracovať. Mnoho sestier má rodinnú situáciu takú, že by im skôr vyhovovali takto nastavené podmienky. Pretože stále platí, že čím je sestier menej, tým viac sú v práci vyťažené a tým skôr podľahnú syndrómu vyhorenia.

Čo bude o desať rokov? Bude sa mať kto starať o chorých?
Populácia starne, ľudia budú viac potrebovať zdravotnú starostlivosť, pribúda pacientov s chronickými ochoreniami a zdravotníkov viac nebude. Čoraz menej ľudí má záujem pracovať v zdravotníctve. Odhaduje sa, že do roku 2020 bude celá Európa potrebovať pol milióna sestier. Slovensko nie je výnimkou. Preto by sme sa mali postarať o to, aby sestry, ktoré tu dnes máme, neodchádzali preč, a aby sme zvýšili záujem o prácu v ošetrovateľstve. Nielen vyššie mzdy, ale celý súbor opatrení pre zlepšenie podmienok práce sestier bude nevyhnutný na to, aby sme sestier mali dostatok.

Komora každý rok oceňuje sestry. Prečo?
Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti, ktoré napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Ocenenie odovzdávame sestrám za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii a jednej sestre za mimoriadny celoživotný prínos.

Za to, že sestry sú povinné sa sústavne vzdelávať, aby pacientom vedeli poskytovať kvalitnú starostlivosť, by im mali byť pridelené aj náležité príplatky.

Prečo práve symbol bieleho srdca?
Je to celosvetový symbol sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

Odkedy sa takéto ocenenie udeľuje u nás?
Komora sestier a pôrodných asistentiek ho udeľuje od roku 2008 na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni. Tento rok v máji pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa uskutoční jubilejný, desiaty ročník. Podujatie sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Z čoho pozostáva cena?
Z čestného ocenenia vo forme písomnosti, z finančnej odmeny vo výške určenej radou komory a zo šperku v symbole Bieleho srdca, ktorý je vyhotovený z kovu – strieborného drôtu. Súčasťou je aj mesačný kameň.

Kto môže byť navrhnutý na takéto ocenenie a kto môže návrhy poslať?
Na ocenenie môže byť navrhnutý iba člen alebo členka komory a môže ho navrhnúť regionálna komora, jednotlivec alebo iný subjekt, maximálne však jedného kandidáta v každej kategórii v jednom roku. Cena nemôže byť udelená opakovane v tej istej kategórii na tej istej úrovni.

O víťazoch rozhoduje porota. Kto je v nej?
Jednotlivé návrhy posudzujú členovia najvyššieho orgánu komory na regionálnej alebo na celorepublikovej úrovni, ktorý sa volá Rada regionálnej alebo Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Posudzuje zvlášť každý jednotlivý návrh.

Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

Hlavnú cenu dostane „hrdinka“?
Do úvahy sa berie aj mimoriadny humanitný čin pri záchrane života a zdravia, prekračujúci povinnosti v práci, napríklad pri hromadných nešťastiach a prírodných katastrofách. Ale hlavnými kritériami sú aj minimálna dĺžka praxe (15 rokov) či dĺžka trvania členstva v komore (5 rokov). Tiež by mala publikovať odborné príspevky, aktívne sa zúčastňovať seminárov, konferencií, celoslovenských aj medzinárodných. Edukačná činnosť prekračujúca pracovné povinnosti, aktívna účasť vo výskumných projektoch, úlohách a prieskumoch a podobne.

V minulom roku ju kto získal?
Na celonárodnej úrovni bolo ocenených osemnásť sestier z praxe, sedem sestier v kategórii manažérka a päť sestier si odnieslo pamätnú medailu. Mimoriadne ocenenie získala Adriana Kolaříková, ktorá pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Trnave ako ženská sestra. Neskôr pôsobila ako pedagogička na strednej a vysokej škole. V minulosti dostala aj cenu ministra zdravotníctva za pedagogickú prácu. Prvýkrát sa komora rozhodla udeliť aj „Pamätnú medailu Rady komory“ za významný podiel pri plnení úloh a cieľov komory. Dostali ju sestry, ktoré sa nebáli svojím osobným nasadením poukázať na zlé pracovné podmienky a postavenie sestier a pôrodných asistentiek pri akcii „Výpovede“.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné sestry #Iveta Lazorová #Slovenská komora sestier