Deti sa musia na chodníku pred školou uhýbať autám

Je pol ôsmej ráno a pred Základnou školou na Rázusovej ulici v Čadci to vyzerá ako v úli. Počas najkritickejších 20 minút sem prúdi množstvo áut so školákmi. Pokiaľ jedny ešte len zastavujú, ďalšie už odchádzajú, niektoré cúvajú a do toho kráčajú rodičia s deťmi.

01.02.2014 08:00
Bezpečnosť detí pred školou Foto: ,
Autá zachádzajú pred ZŠ na Rázusovej ulici aj na chodník. Robia tak aj rodičia, ktorí vezú deti do školy. Rodičia a deti, ktorí idú do školy pešo, sa im musia uhýbať.
debata (3)

Situácia je o to chaotickejšia a nebezpečnejšia, že chodník blízko hlavnej školskej brány, ktorý má slúžiť pre peších, pravidelne obsadzujú motoristi. Paradoxne tí, ktorí sa snažia bezpečne dopraviť deti do školy, ohrozujú ich peších spolužiakov.

Základná škola na Rázusovej ulici je školou pavilónového typu a navštevuje ju 650 detí. Nachádza sa pomerne blízko centra mesta, medzi sídliskami. Časť žiakov, ktorí chodia na vyučovanie pešo, prichádza každé ráno po chodníku dlhom asi 130 metrov popri školskom areáli. Samotný chodník chodníkom vlastne akoby ani nebol. Výškovo takmer splýva s vozovkou, a tak naň vodiči s autami nemajú problém vyjsť. Či už pri vyhýbaní sa protiidúcemu vozidlu, prípadne na ňom zastavia a vyložia svoje školopovinné dieťa, najideálnejšie až priamo vo vstupe do školského areálu.

Pred hlavnou školskou bránou už pár minút po pol ôsmej je plno áut aj detí. Malý školák s veľkou taškou na chrbte musí počkať, kým auto, ktoré pred ním prešlo z vozovky na chodník-nechodník, zastaví. To však pre chlapca neznamená, že trasa je už preňho do školy bezpečná. Vozidlo totiž zabralo celú šírku chodníka, a tak chlapec musí vstúpiť na cestu, aby ho obišlo. Najskôr sa obzerá, či to stihne, blíži sa totiž ďalšie auto.

Takto parkujú postupne aj iní šoféri – rodičia vezúci deti do školy. Snažia sa svoju ratolesť dopraviť čo najbližšie ku vchodu do areálu. Pre nich a ich deti je to najrýchlejší, najpohodlnejší aj najbezpečnejší spôsob. Nie sú však ohľaduplní k ostatným. To sa skôr očakáva od tých, čo idú pešo. Pred školskou bránou je „tlačenica“ asi piatich vozidiel, ktoré sa začínajú otáčať a postupne odchádzajú. A kým odfrčia smerom do mesta, chodci musia na chodníku stáť a dávať autám prednosť alebo ich obchádzať po ceste.

Čo na to deti?

Štvrtáci spolu s triednou učiteľkou hovoria, že takáto situácia sa pri škole vyskytne aj počas dňa, nielen ráno. Keď sa nedávno vracali z plaveckého výcviku, celá trieda musela po ceste obchádzať auto parkujúce na chodníku. „Takto to ale nie je dobré,“ uvedomujú si školáci.

Najväčší problém im však robia nedisciplinovaní vodiči, ktorí vchádzajú s autom až do školskej brány. „Niekedy zastavia tak, že sa okolo nich nedá vôbec prejsť,“ hovorí štvrták Simon. „Musím tie autá obchádzať alebo počkať, kým odídu," dodáva Simonova spolužiačka Kristína a pridáva sa k nej aj piatačka Rebeka. Deti si všímajú, že niektorí vodiči sú bezohľadní. „Ani často nezastavujú pred priechodom, aby sme mohli prejsť,“ upozorní Dávid. „Asi by tam mohli dať zase spomaľovače,“ dodáva piatak Branislav.

Niektorí rodičia sa už listom obrátili na vedenie školy, políciu a mesto ako zriaďovateľa, aj správcu komunikácie, aby sa situáciou zaoberali. „Ide tu najmä o deti, nech sa to vyrieši, kým sa zatiaľ našťastie nič nestalo. Keď sa niečo stane, tak už bude neskoro,“ hovorí Katarína Urbánková, ktorej dcérka navštevuje školu na Rázusovej ulici. „Bolo by dobré dať pred školu zábradlie, aby deti nevybiehali z jej priestorov rovno na cestu. Takáto zábrana dieťa zastaví,“ načrtne z pohľadu rodiča jedno z riešení Katarína Urbánková.

Infografika. Foto: Pravda
krizovatka Infografika.

Vodiči porušujú pravidlá

Vodiči, ktorí pred školou v Čadci parkujú, navyše porušujú pravidlá cestnej premávky. Odborníci z Výskumného ústavu dopravného, ktorým sme fotografie dokumentujúce situáciu ukázali, upozornili, že rodičia parkujú na chodníku bez dodržania potrebnej odstupovej vzdialenosti.

Ďalšie pravidlo porušia, keď zaparkujú s autom pri kraji cesty. Pri státí totiž musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej tri metre pre každý smer jazdy, čiže v prípade obojsmernej komunikácie minimálne šesť metrov. Cesta je však užšia a chodník, ktorý je na druhej strane, oproti škole pri rodinných domoch, je výškovo oddelený od cesty. Aj vedľa neho stoja zaparkované autá, čím je vozovka ešte užšia.

Situáciu počas rannej špičky a príchod detí pred školu si na základe podnetu rodičov pozreli aj policajti. „Okresný dopravný inšpektorát v Čadci dňa 25. 11. 2013 podal podnet na Mesto Čadca so žiadosťou, aby v súlade so zákonom o pozemných komunikáciách vykonalo opatrenie zamedzujúce jazdu motorových vozidiel po chodníku na miestnej komunikácii Rázusovej, pretože chodci pohybujúci sa po terajšom chodníku sú ohrozovaní motorovými vozidlami,“ napísala Pravde krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Ako dodala, polícia navrhla doplniť značenie, vybudovať chodník výškovo oddelený od vozovky a osadiť zábradlie pri hlavnom vstupe do školy.

Policajti priamo pred školou 6. decembra robili aj bezpečnostno-preventívnu akciu a upozorňovali vodičov, akých chýb sa dopúšťajú.

Chodník, ktorý vedie popred školu, vlastne... Foto: Renáta Jaloviarová, Pravda
Bezpečnosť detí pred školou Chodník, ktorý vedie popred školu, vlastne akoby chodníkom ani nebol.

Riešenia boli, no zmizli

Kde však môžu vodiči, ktorí chcú zaviezť deti do školy, zaparkovať bez toho, aby ohrozovali chodcov? Škola si vlastné parkovisko dovoliť nemôže a ani na to nemá priestor. A tak zatiaľ učitelia na rodičovských združeniach vyzývajú a žiadajú rodičov, aby boli ohľaduplní. Riaditeľka ZŠ Rázusova v Čadci Zdenka Maslíková hovorí, že v minulosti sa už nejaké opatrenia urobili. Zostalo z nich však jediné – priechod pre chodcov. Samotná zebra je už však taká bledá, že keby nebolo zvýraznenej zvislej značky, tak o priechode pre chodcov by nikto ani len netušil.

„Cez riešenia v Rade školy a so zriaďovateľom školy sa podarilo umiestniť aj značku zákaz zastavenia. Na cestu sa dali retardéry, aby sa premávka spomalila. Žiaľ, dopravnú značku niekto odstránil alebo ukradol,“ hovorí Maslíková.

Dopravná značka sa „stráca“ opakovane, potvrdil primátor mesta Čadca Milan Gura. „V minulosti boli na vozovke umiestnené spomaľovacie prahy, aj tie však niekto postupom času rozkradol. Vybudujeme tam nové, pevné,“ zdôraznil primátor.

Riaditeľka aj primátor sa zhodujú v tom, že budú podnikať ďalšie kroky, aby deti pred školou boli bezpečnejšie. Určite sa na svoje miesto vráti značka, ktorá zakáže šoférom jazdu po chodníku. „Vodičov budú kontrolovať hliadky mestskej polície. Budeme pristupovať k represívnym opatreniam a pokutovať nedisciplinovaných vodičov,“ prisľúbil Pravde primátor.

V priebehu tohto roka mesto zabezpečí osvetlenie priechodov pre chodcov, nielen pred školou na Rázusovej, ale pred všetkými školami a škôlkami v meste. „Taktiež bolo v minulosti veľkou chybou, že pri pokladaní novej asfaltovej vrstvy sa cesta pred ZŠ Rázusova v podstate výškovo spojila s chodníkom. Tieto chyby odstránime, chodník vyvýšime,“ pridáva ďalší sľub primátor.

Mesto už na podnet odpovedalo i polícii. „V stanovisku nám oznamuje, že vo februári 2014 osadia po dohode s Okresným dopravným inšpektorátom Čadca dočasné dopravné značenie zamedzujúce jazdu motorových vozidiel po chodníku na Rázusovej ulici a v jarných mesiacoch zrealizuje výškovú úpravu chodníka tak, aby motorové vozidlá neohrozovali chodcov,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Pri budovaní chodníka sa mesto v spolupráci s políciou bude zaoberať návrhom šírkového usporiadania cesty a chodníka. To znamená, že autá vodičov, ktorí dovezú deti do školy, budú môcť zastavovať tak, aby nebola obmedzená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Riešenie: Nové značky, tolerancia či zmena organizácie dopravy

Odborníci vidia viacero možností, ako vyriešiť situáciu pred školou na Rázusovej ulici. „Výber tej optimálnej by mal realizovať odborník so znalosťami o danej lokalite a dopravných pomeroch v blízkom okolí,“ uviedol šéf výskumu a vývoja z Výskumného ústavu dopravného Pavol Kajánek.

Jednou z alternatív by bolo úplné zamedzenie dlhodobého státia vozidiel v medzikrižovat­kovom úseku Rázusovej ulice, pričom by sa umožnilo len krátkodobé zastavenie pre rodičov privážajúcich deti do školy. Podľa Kajánka by to však obmedzilo ľudí, ktorí bývajú na tejto ulici. „Neviem, či majú možnosť parkovať na pozemkoch v areáloch ich rodinných domov,“ mieni.

Tak ako v iných väčších mestách by aj tu pomohlo hliadkovanie mestskej polície pred školou počas rannej špičky. Kajánek upozornil na dôležitý fakt, a tým je najmä väčšia tolerantnosť niektorých vodičov privážajúcich deti do školy. „Možno by mohli svoje vozidlo odstaviť ďalej od školskej brány a nie priamo na chodníku pri škole,“ konštatuje a dodáva: „Samozrejmosťou by malo byť oddelenie vstupu do školského areálu od ulice zábradlím.“

Pomohlo by aj zvýraznenie existujúceho chodníka na strane ZŠ buď jeho vyvýšením, čo je nákladnejšie opatrenie, alebo doplnením vodorovného značenia. V tomto prípade by tiež muselo byť zakázané odstavenie vozidiel obyvateľov ulice na komunikácii.

Ďalšími, no už zložitejšími, a teda aj nákladnejšími riešeniami by boli napríklad úplné zrušenie chodníka na strane školy a jeho začlenenie k ceste. V takomto prípade by boli chodci nútení využívať „bezpečný“ chodník na opačnej strane komunikácie, bola by zachovaná možnosť pre parkovanie rezidentov a aj obojsmerná premávka. Nevyhnutné by bolo aj zábradlie pred vchodom do školy, ako aj hliadkovanie policajtov.

„Priechody pre chodcov by boli umiestnené priamo pred vchodom do areálu školy a na oboch koncoch ulice pri súčasných križovatkách,“ povedal Kajánek. Takéto riešenie by však zrejme nenadchlo rodičov, tí sú zvyknutí chodiť s deťmi práve po tej strane cesty, ktorá vedie hneď popri škole.

Kajánek dodáva, že tiež by bolo možné zjednosmerniť cestu popred školu. Tak by mohlo byť zachované parkovanie domácich aj zastavenie vozidiel rodičov s deťmi. „Zjednosmernenie komunikácie v konkrétnom medzikrižovatkovom úseku by si však vyžadovalo reorganizáciu dopravy aj v blízkom okolí. To môže byť problém z hľadiská možností organizácie dopravy po ostatnej dotknutej komunikačnej sieti mesta,“ dodal Kajánek s tým, že riešení je viacero a závisia od dostupných finančných prostriedkov a konkrétnych priestorových možností.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #chodci #Čadca #Bezpečnosť detí pri školách #chodník