Naše priezviská - vzrušujúca detektívka

, 28.09.2014 06:00
tenis, Cibuľková, tenistka, šport
Dominika Cibulková - na Slovensku je s týmto zeleninovým menom okolo 600 ľudí. Autor: ,

Čo spája hokejistu Demitru so spisovateľom Dušanom Mitanom? A premiéra Fica s textárom Filanom? Odpoveď možno nájsť v útlej, no o to zaujímavejšej knižnej novinke profesora Milana Majtána. V publikácii nazvanej Naše priezviská známy jazykovedec objasňuje mnohé zaujímavé súvislosti.

Niektoré sú očividné, iné skryté – pátranie po pôvode priezviska svetoznámeho umelca Warhola vedie k ukrajinskej verzii mena Bartolomej, hudobník Griglák má korene v mene Gregor, Demitra a Mitana nájdu spoločný základ v mene Demeter a dvojica Fico – Filan zasa pramení z obľúbeného mena Filip. Profesor Majtán vysvetlí vznik najrôznejších mien od Figuli a Fábry cez Nosáľa, Perďocha a Bzdúcha až po Pomajba či Dočolomanského.

Zhruba 5,5 milióna obyvateľov Slovenska používa takmer 200 000 priezvisk. Niektoré z nich označujú desaťtisíce ľudí, väčšinu stovky a tisícky, ale sú aj také, ktorými sa pomenúvajú iba stovky až desiatky osôb. Profesor Majtán priezviská dlhodobo skúmal z najrôznejších hľadísk. V knižke Naše priezviská píše, že medzi najčastejšie patria Baláž a Lukáč (odvodené z krstných mien), Kováč, Molnár, Varga a Szabó (priezviská podľa zamestnania) a Horvát a Polák (vznikli z etnických priezvisk).

Zuzana Smatanová, Peter Cmorik - speváčka má v...
Zuzana Smatanová, Peter Cmorik - speváčka má v mene smotanu, spevák cmar. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Zaoberať sa priezviskami nie je pritom žiadna zábavka na skrátenie voľnej chvíle. Profesor Majtán pripomína, že priezviská odrážajú dejiny – vidieť v nich stopy byzantsko-rímskych vzťahov, valašskej, nemeckej i chorvátskej kolonizácie, proces reformácie i rekatolizácie, používanie latinčiny, nemčiny, maďarčiny a češtiny. A tiež humoru, ako sa pri podrobnejšom skúmaní priezvisk ukáže.

Priehrštie synov

Pátranie po vzniku a význame priezvisk je vzrušujúce i zábavné. Jazykovedec by sa azda mohol cítiť ako noblesný detektív Poirot, ktorý sa viac než na moderné vedecké metódy spoliehal na svoje sivé bunky mozgové. Z najmenších náznakov dokázal prísť záhade na koreň.

Jazykovedcom ako je osemdesiatnik Majtán pri pátraní pomáha znalosť dejín, jazykov a geografie. Tam, kde by sa Poirot chytil zrnka prachu či našiel zabudnutú guľku, jazykovedcom pomáhajú napríklad prípony. Tie prezradia príbuzenské vzťahy – napríklad priezviská končiace sa na -ík, -ik ako Jánošík či Štefánik patria synom.

Synovských koncoviek je však viac, priezviská synov sa končia aj na -ko ako Timko, Bartko či Juraško, alebo na -ec ako Gašparec či Michalec, ale aj -ák, -iak ako Martinák, Rehák či Lajčiak. Zriedkavá je koncovka – aj, no stačí si spomenúť na Kamila Peteraja či poslancov Rafaja či Šebeja, podobne aj prípona -an, tu hneď vidieť, že predkovia Borisa Filana museli mať v rode otca Filipa a Andrej Šeban je zasa potomkom akéhosi Šebastiána.

Vplyvom češtiny sa k slovenským synovským príponám pridali aj -aš, -eš v menách ako Prokeš (syn Prokopa) či Mikeš (syn Michala). Ešte zriedkavejšia je prípona -ať v mene Benčať – tá pochádza až z čias valašskej kolonizácie a označuje syna Beňadika. A aby prípon nebolo málo, je tu ešte aj -ata, -ota, -ita či -uta a mená ako Šabata či Machata (od Šebastiána a Martina).

Pavol Demitra - odvodené od mena Demeter.
Pavol Demitra - odvodené od mena Demeter. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Občas priezviská odkazujú aj na matky, typické ženské prípony sú –iak – takže Jackuliak bol synom Jackule alebo -in v mene Ďurovkin. Zo ženských mien sú jasne odvodené priezviská Barborík, Katrinec, Magdolen, Margetin či Zuskin. Množstvo a rozmanitosť prípon podľa profesora Majtána vyplýva z toho, že výber krstných mien, z ktorých sa stali prímená, bol obmedzený – cirkvou, spoločnosťou a zvyklosťami.

Kozmonaut podľa proroka

Pozorný čitateľ sa už iste z predošlých riadkov dovtípil, že mnohé priezviská vznikli z krstných mien. V kresťanskom prostredí je logické, že priezviská boli odvodené od mien najstarších biblických postáv, svätcov, archanjelov a podobne.

A predsa asi málokomu napadne, že kozmonaut Remek má hlboko v mene proroka Jeremiáša, čudesná dvojica Mojsejovci odkazuje na východoslovenskú verziu mena Mojžiš, hudobný skladateľ Ján Melkovič sa volá podľa jedného z troch kráľov – Melichara a spisovateľ Ladislav Ballek zasa podľa Baltazára.

Priezviská vznikali z najrozšírenejších mien – Dzurinda a Dzurila pramenia z mena Juraj, Jakeš z mena Jakub, Hric je z ukrajinskej podoby Gregora – Hryhoryja, Choma z ukrajinskej verzie Tomáša, Bartók je zasa z maďarskej podoby Bartolomeja, Handzo či Handzuš sú z nemeckej verzie mena Ján – Hans…

Figuli, dcéra hrnčiarov

Čo spája moderátorku Zlaticu Puškárovú, primátora Milana Ftáčnika, herca Maroša Kramára, speváka Richarda Krajča, výtvarníčku Danielu Olejníkovú, exprezidenta Schustera a autorku knižky Maťko a Kubko Mariannu Grznárovú? Všetci majú priezvisko, ktoré vzniklo podľa zamestnania ich predkov. Niektoré už dnes nie sú celkom jasné – grznár bol kožušník, voštinár vybíjal vosk z voštín.

A patria sem aj nositelia mien ako Áč – po maďarsky tesár, Banáš – maďarsky baník, Barát je zasa mních, Fazekaš hrnčiar, Lovás koniar, Vámoš je mýtnik, Šipoš pískač, Varga je kožkár a Lakatoš zámočník. Z nemčiny sme prijali priezviská ako Bauer (roľník), Drexler (tkáč), Müller (mlynár) a Fulajtár je meno skomolené zo slova Vorreiter čiže predjazdec.

Jozef Bednárik - prípona -ik znamená synovský...
Jozef Bednárik - prípona -ik znamená synovský vzťah k nositeľovi zamestnania. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Do skupiny remeselníckych mien patrí aj Figuli či Fábry – jazykovedci poučia, že vznikli z genitívnej podoby vyjadrujúcej synovský vzťah z pôvodných spojení. Faber je po latinsky kováč, filius fabri je syn kováča a tu môže hľadať korene svojho mena napríklad Hana Fábry. Margita Figuli bola zasa z rodu hrnčiarov. A herec Milan Kňažko musel mať medzi predkami kňazov, pričom prípona –ko naznačuje jeho stredoslovenský pôvod.

Niekoľko priezvisk vzniklo aj zdôraznením príbuzenského vzťahu – od slova baba (aj vo význame stará žena) pochádzajú priezviská Andreja Babiša aj operného speváka Martina Babjaka, od deda ich je odvodených výrazne menej. Adriana Kmotríková mala zasa medzi predkami iste výrazného kmotra. V menách vidieť i spoločenské zaradenie – od Sedláka, Gazdu, Gazdíka, Hospodára, Richtára, Fojta až po Zemana, Zemka, Kráľoviča či Kráľa.

Od Mastihubu po Babiráda

Samozrejme, v menách sa odráža pôvod – mená dedín či miest, odkiaľ ľudia prišli – chodec Pribilinec z Pribyliny, Andrej Bičan z Bytče, Ondrej Sliacky zo Sliača a herec Michal Dočolomanský má v mene stopy Dačovho Lomu. Csongor Kassai má korene v Košiciach, Ján Budaj v Budíne čiže Bude, Brigita Schmögnerová bude mať pôvod v Smižanoch, ktorým sa hovorilo aj Schmögen… Jasné sú mená Lipták, Oravec aj Moravec, Slezák, Uher, Vlach aj Maďarič.

A neboli by to Slovania, keby si v menách aj nestrieľali – a tak existujú aj priezviská ako Skrúcaný, Ofúkaný, Obžera, Pochaba, Obšusta, Skuhra, Šmýkala, Trtala, Virgala, Vrzala, Kydala, Lámala, Papulák aj Držiak, Bruchala, Nosák i Nosáľ, Perďoch (vraj človek, čo často vypúšťal vetry), Očuvaj i Nehnevaj, Veselko aj Smolko, Mastihuba, Babirád, Smädo, Vrťo aj Nemtuda (z maďarského nem tudom – nerozumiem). A potom, že je jazykoveda suchopárna práca. Kdeže, aj Poirota by iste bavila.

Aký pôvod majú priezviska známych ľudí?

 • Jozef Bednárik – prípona -ik znamená synovský vzťah k nositeľovi zamestnania.
 • Michal Martikán – z talianskeho slova markytán, čo bol predavač potravín pri vojsku.
 • Mikuláš Dzurinda – priezvisko z krstného mena Juraj, pôvodný význam „roľník“.
 • Dominika Cibulková – na Slovensku je s týmto zeleninovým menom okolo 600 ľudí.
 • Robert Fico – priezvisko vzniklo skrátením mena Filip.
 • Zuzana Smatanová, Peter Cmorik – speváčka má v mene smotanu, spevák cmar.
 • Mojsejovci – Mojsej je východoslovanská podoba starozákonného mena Mojžiš.
 • Marcel Ihnačák – meno vzniklo z Ihnatčák, čiže Ihnatov syn (súvisí s Ignác).
 • Andrej Bičan – moderátor nemá v mene bič, ale pôvod z Bytče.
 • Ján Melkovič – priezvisko odvodené z mena Melichar.
 • Anna Šišková – herečka rada pečie, možno aj sladké šišky.
 • Andrej Babiš – odvodené od príbuzenského vzťahu (baba = stará žena).
 • Pavol Demitra – odvodené od mena Demeter.
 • Dušan Mitana – aj tu je základom Demeter.
 • Zuzana Zvolenská – meno jasne odkazuje na Zvolen.
 • Ján Budaj – odkazuje na mesto Buda (Budín).
 • Dušan Čaplovič – čapla je staroslovanské slovo pre volavku, od čapa – noha, vták s dlhými nohami.
 • Roman Pomajbo – starobylý pozdrav Pomáhaj Boh!

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#mená #jazyk #jazykovedci
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku