Obeťou obchodu s ľuďmi môže byť každý. Mladý, starý, pekný, škaredý

Obeťou obchodu s ľuďmi sa môže stať každý človek a veľmi jednoducho. Je potrebné si uvedomiť, že neexistuje žiadny typický profil obete, tvrdí Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra SR.

14.08.2015 09:00
obchod s ľuďmi, obeť, žobranie, žobráčka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prečo funguje obchod s ľuďmi?
Jediným cieľom otrokára je zisk z obete. Tieto zisky sa každoročne odhadujú vo výške 150 miliárd USD, z toho len za sexuálne vykorisťovanie vo výške 99 miliárd dolárov. Priemerný zisk páchateľa na obeti sexuálneho vykorisťovania je približne 22-tisíc dolárov ročne. Sexuálne vykorisťovanie je približne šesťnásobne výnosnejšie ako ostatné formy vykorisťovania. Proti tomuto negatívnemu javu samozrejme musíme bojovať a subjektom, ktorý na národnej úrovni prevzal zodpovednosť za tento boj, je rezort vnútra. Slovenská republika je v hodnotiacich správach Ministerstva zahraničných vecí USA od roku 2011 zaradená medzi najlepšie štáty sveta v boji s obchodovaním s ľuďmi a sme radi, že aj v tomto roku sme našimi aktivitami obhájili miesto v prvej skupine najlepších krajín v tejto oblasti.

Jozef Halcin. Foto: archív J. Halcina
Jozef Halcin Jozef Halcin.

Kto a ako sa môže stať obeťou obchodu s ľuďmi?
Obeťou obchodu s ľuďmi sa môže stať každý. A veľmi jednoducho. Je potrebné si uvedomiť, že neexistuje žiadny typický profil obete. Každý sa môže stať obeťou, či už je pekný, alebo nie, chudý, nízky, mladý, starý alebo dokonca na vozíčku. Foriem otrokárčenia je mnoho a vidina zisku je taká významná, že naozaj každý môže byť obeťou. Páchateľovi na to stačí pritom tak málo, presvedčiť potenciálnu obeť o jeho ponuke a nemusí to byť len ponuka práce alebo brigády. Môže to byť ponuka jazykového kurzu, zážitku v cudzine, nových skúseností a pod. Najčastejšie sa však ľudia stanú obeťou obchodovania s ľuďmi zlákaním na fiktívnu ponuku práce alebo brigády v zahraničí.

Kto je najčastejšie otrokárom?
Za obchodníka s ľuďmi považujeme každého, kto sa podieľa na takomto obchode. Je to každý, kto v zmysle § 179 Trestného zákona zláka, prepraví, odovzdá, prechováva alebo prevezme osobu za účelom obchodovania s ľuďmi. Nie je to teda len ten, kto na konci reťazca priamo zotročuje obeť. Z našich skúseností vieme, že vo vzťahu k obeti sú najčastejšie páchateľmi cudzí ľudia, v roku 2014 však nábor zrealizovali z 56 % pre obeť známe osoby či dokonca "priatelia”.

Ako pracujú otrokári?
Cieľom otrokára je dosiahnuť dlhové zotročovanie obete. Dosahujú to najmä vyhrážaním, násilím, únosom, podvodom, ľsťou alebo využitím zraniteľného postavenia obete voči otrokárovi (napr. cudzia krajina, neznalosť jazyka, nelegálna práca). Otrokári však často využívajú pri obetiach aj fikciu dlhu, či už za poskytnuté náklady na cestu a ubytovanie, ako zmluvné pokuty za nevykonanie práce podľa ich želania, alebo za sumu, za ktorú boli kúpené. Obeť nie je schopná sa zo svojho dlhu vyplatiť a často preto býva predaná otrokármi aj niekoľkokrát a zneužívaná mnoho mesiacov alebo rokov.

Obete zažívajú prvotný šok už po príchode na miesto výkonu práce, kde buď nerobia to, čo im bolo sľúbené, alebo pracujú v katastrofálnych podmienkach, pričom k výkonu práce sú donucované pod hrozbou fyzického násilia, násilím, pod nátlakom alebo psychickým terorom. Nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie a ich pobyt a pohyb je kontrolovaný, často sú zatvárané a uzamykané. K zárobku sa nedostanú, alebo im vyplatia len malú časť. Často nemôžu komunikovať s ostatnými obeťami ani so svojou rodinou. Väčšinou im odoberajú aj identifikačné doklady.

Ako sa nestať obeťou novodobých otrokárov?
Ministerstvo vnútra SR na základe svojich skúseností a skúseností mimovládnych a medzinárodných organizácií informuje verejnosť o tejto téme a poskytuje aj rady, ako znížiť riziko a nestať sa obeťou, ako aj pomoc pre tých, ktorí sa stali obeťou obchodníkov s ľuďmi. V takomto prípade Slovenská republika ponúka pomoc obetiam poskytnutím služieb podpory, pomoci a ochrany obetiam obchodovania s ľuďmi – sociálnu pomoc, psychosociálne poradenstvo, právne poradenstvo, zdravotnú starostlivosť, asistované dobrovoľné návraty a možnosť vhodného a bezpečného ubytovania.

Problémom je, že mnoho obetí často ani nevie, že sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi. Je preto dôležité poznať indikátory, ktoré môžu naznačovať, že ide o takýto obchod. Tiež je dôležité už na začiatku rozpoznávať podvodné pracovné ponuky, najmä tie na internete. A keď sa už ľudia rozhodnúť vycestovať za prácou do zahraničia, ponúkame im základné rady a opatrenia, ako sa vyhnúť problémom. A keďže leto je obdobím nielen zahraničných brigád, ale aj prázdnin a dovoleniek, o to viac treba dbať na naše odporúčania a opatrenia.

Ako nenaletieť na podvodnú pracovnú ponuku

Na čo si dávať pozor pri internetových ponukách a inzerátoch?

 • A: Podozrivo vysoká odmena

na podvodných weboch zvykne vyskočiť okno s vysokou sumou. Môže sa tiež objaviť v nadpise článku alebo iba v texte. Ak je táto neoverená suma prehnane vysoká a nie je bližšie špecifikovaná, môže ísť o podvod

 • B: Garancia spokojnosti

ak nie je garancia spokojnosti ničím podložená (známa organizácia/zdru­ženie/spoločnos­ť), tak je to iba pekný obrázok na internete

 • C: Fotka ľudí v odporúčaniach

všímajte si, či odporúčania pôsobia dôveryhodne alebo je to očividne všeobecná fotografia z internetu bez šance identifikovať konkrétneho človeka

 • D: Chýbajúci kontakt

ak chýba kontakt, nie je vôbec jasné, kde daná spoločnosť sídli a na koho sa obrátiť v prípade problémov

 • E: Všeobecný popis poskytovateľa

ľudia na takejto fotke pôsobia neprirodzene a umelo. Hneď vidno, že to nie sú ozajstní pracovníci firmy. Nie sú tam ich kontakty ani žiaden formulár na otázky či iná možnosť na spojenie sa s danou agentúrou

 • F: Fotky v detaile práce

všímajte si, či ide o fotky z internetu, alebo o reálne fotografie a či sú na nich prirodzene vyzerajúce osoby

 • G: Overte si reálnosť pracovnej ponuky

dobre si preverte agentúru alebo osobu, ktorá vám ponúka prácu v zahraničí. Pozor na veľmi výhodné pracovné ponuky! Základné informácie je možné získať aj na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818; odporúčame však overiť si agentúry a ich ponuky prostredníctvom internetu. Každá pracovná agentúra musí byť uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, ktorý je dostupný na stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk. Podrobne sa informujte o činnosti agentúry, vypýtajte si referencie od jej klientov. Overte si adresu svojho budúceho zamestnávateľa a to, či vôbec existuje. Pri vyhľadávaní pracovných ponúk v zahraničí zároveň odporúčame navštíviť stránku siete EURES (EURopean Employment Services) www.eures.sk. Pracovnú zmluvu podpisujte len v jazyku, ktorému dobre rozumiete a v ktorej sú uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru

Čo robiť, ak už cestujete za prácou do zahraničia

 • dobre si preverte agentúru, osobu, ktorá ponúka prácu v zahraničí. Základné informácie a odporúčania získate aj na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.
 • každá pracovná agentúra musí byť uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, ktorý je dostupný na stránke www.upsvar.sk. Podrobne sa informujte o činnosti agentúry, vypýtajte si referencie od klientov, overte si adresu zamestnávateľa. Seriózna agentúra poskytne aj telefonický kontakt.
 • podpisujte len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumiete a v ktorej je uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru.
 • neprijímajte nelegálnu prácu. Vycestujte, až keď podpíšete zmluvu, získate pracovné povolenie, víza.
 • o svojom odchode informujte blízkych, známych. Doma nechajte presnú adresu, telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o zamestnávateľovi, fotokópiu pasu a najnovšiu fotografiu.
 • dohodnite sa, ako často a kedy sa budete ozývať rodine alebo dobrým známym.
 • na cestu si vezmite nevyhnutnú finančnú rezervu na prípadný návrat domov, cestovné poistenie a predplatenú telefónnu kartu.
 • zoberte si so sebou kontakty na pomáhajúce organizácie, ambasádu, linky pomoci. Informácie o slovenskom zastupiteľstve v príslušnej krajine, v ktorej sa práve nachádzate, vám po prekročení hraníc do krajín Európskej únie prídu automaticky na mobilný telefón vo forme SMS.

Pri práci v zahraničí je dobré mať na pamäti tiež nasledujúce:

 • aj keď pracujete nelegálne, keď sa ocitnete v núdzi, obráťte sa na políciu. Vo väčšine európskych krajín pri najmenšom náznaku, že ste sa stali obeťou, úrady budú s vami zaobchádzať ako s poškodeným, teda ako s obeťou trestného činu.
 • nikomu za žiadnych okolností nedávajte svoj pas alebo občiansky preukaz, samozrejme, okrem polície. Ani pri nelegálnej práci zamestnávateľ nepotrebuje váš pas alebo občiansky preukaz.
 • ak vám niekto odoberie doklady, stratíte ich, okamžite to nahláste polícii a kontaktujte slovenské zastupiteľstvo v danej krajine.
 • ak sú pracovné podmienky iné, ak je uvedené v zmluve, obráťte sa na agentúru alebo osobu, ktorá vám prácu sprostredkovala, a informujte o tom vašich blízkych a známych.
 • ozývajte sa rodičom alebo známym. Oznámte im podľa možnosti každú zmenu pobytu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #obchod s ľuďmi #novodobé otroctvo