Vtákom roka 2018 je lastovička

Vtákom tohto roka sa stala lastovička obyčajná, po latinsky Hirundo rustica, ktorá je nielen symbolom jari, ale aj živej poľnohospodárskej krajiny. Počet lastovičiek za posledné desaťročia klesá a poukazuje na negatívne zmeny vidieckej krajiny.

29.05.2018 15:00
vtáky, hniezdo, mláďatá, lastovičky Foto: ,
Mladé lastovičky.
debata

Titul Vták roka každoročne udeľujú ornitológovia takému vtáčiemu druhu, ktorého ochrana a prežitie závisí v značnej miere od prístupu ľudí. Ako pripomenul Ján Gúgh z organizácie SOS/BirdLife Slovensko, aj ochrana lastovičiek na Slovensku si vyžaduje systémové zmeny. „Ich úbytok súvisí najmä s trendom využívania poľnohospodárskej krajiny, predovšetkým s monokulturizáciou a intenzívnou chemizáciou, v dôsledku čoho je v krajine čoraz menej hmyzu, od ktorého sú lastovičky existenčne závislé. Úbytok potravy a hniezdnych možností súvisí aj so zánikom chovu hospodárskych zvierat, keďže lastovičky početne hniezdievali v maštaliach a iných vhodných hospodárskych budovách,“ vysvetlil Gúgh.

V celej Európe ubudli populácie lastovičky obyčajnej za posledné tri desaťročia o 32 %, na Slovensku je to podľa odhadu ornitológov až 50 %. „Zaraďuje sa medzi druhy so silne klesajúcou početnosťou,“ uviedol Jozef Ridzoň z SOS/BirdLife Slovensko. Zvrátenie tohto trendu si podľa neho vyžaduje systémové zmeny, napríklad prostredníctvom reformy a reálneho ozelenenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Pomôcť lastovičkám však môže každý jednotlivec. „Umožnite lastovičkám hniezdiť na miestach, ktoré si vybrali. Podporiť hniezdenie môžete vytváraním kaluží na vhodných miestach, kde si lastovičky môžu zbierať hniezdny materiál, alebo vykladaním umelých hniezd,“ konštatoval Ridzoň. Dodal, že najväčšou pomocou by bolo praktizovanie ekologického poľnohospodárstva s minimalizáciou pesticídov.

Lastovička patrí medzi sťahovavé druhy vtáctva, na zimu odlieta do tropickej Afriky. Jej zimoviská v Afrike sa rozprestierajú od Sahelu až po juhoafrické regióny. Na hniezdiská v Eurázii prilieta koncom marca až apríla. Po výchove mláďat odlieta do Afriky od septembra do začiatku októbra. Živí sa výlučne hmyzom. „Lastovičky žijú v blízkosti ľudí v kultúrnej krajine, prevažne na vidieku. Hniezda si stavajú vo vnútri hospodárskych či iných budov a krytých objektov. Preferujú blízkosť mokradí, lúk, chovov hospodárskych zvierat a pestrej poľnohospodárskej krajiny s dostatkom hmyzu,“ vysvetlil Gúgh. Doplnil, že lastovičky si stavajú miskovité hniezda z blata, stebiel trávy a pierok vtákov, ktoré lepia pod stropom s plochami s drsným povrchom.

Gúgh tiež pripomenul, že lastovičkami sú ľudovo nazývané viaceré druhy vtákov, ktoré sú stavbou tela a vzhľadom podobné. Najčastejšie sú to belorítky obyčajné, ktoré sa odlišujú sfarbením aj spôsobom a miestom stavby hniezda. Na rozdiel od lastovičiek si belorítky stavajú hniezda prevažne v rohoch okien, na balkónoch či pod rímsami. Ich hniezda sú uzatvorené stavby s vletovým otvorom do stavby z blata. Ďalším príbuzným druhom je brehuľa hnedá, ktorá hniezdi v kolmých pieskových alebo hlinených stenách na brehoch riek či v pieskovniach, kde si vyhrabávajú hniezdne nory priamo do kolmých stien. V mestskom prostredí sa za lastovičky označuje aj dážďovník obyčajný, ktorý však s lastovičkovitými vtákmi nie je príbuzný. Dážďovník je jeden z najlepších vzdušných akrobatov spomedzi operencov, ktoré u nás žijú. Hniezdi v dutých častiach budov a stavieb.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Lastovička #sťahovavé vtáky #ornitológia