Rizikové správanie detí na internete závisí od ich vzťahu s rodičmi

, 06.06.2018 14:00
internet, deti
Ilustračná foto Autor:

Vzhľadom na rastúci význam internetu v živote mladej generácie je otázka bezpečnosti dôležitejšia viac ako kedykoľvek predtým. Kto všetko má vplyv na formovanie ich správania on-line a kto zohráva kľúčovú úlohu v prevencii pred kybernetickými hrozbami? Tieto otázky boli kladené v prieskume mladým ľuďom vo veku 12 až 16 rokov a ich rodičom zo Slovenska a z Českej republiky. Jeho výsledky ukazujú, že rodičia majú reálny obraz o on-line aktivitách svojich detí vrátane tých rizikových. Otázne je, či sa im to zdá v poriadku a či robia dosť pre to, aby ich ochránili pred nástrahami dnešného prepojeného sveta.

Tak ako v skutočnom aj vo virtuálnom svete je úloha rodičov v procese poznávania a vyhodnocovania rizík nespochybniteľná. Ale z prieskumu vyplynulo, že až 40 % slovenských tínedžerov má pocit, že im rodičia nevenujú dostatočnú pozornosť a 41 % z nich je presvedčených, že im rodičia vôbec nerozumejú. Táto skutočnosť je zvlášť znepokojujúca vzhľadom na fakt, že aj tu platí – čím väčšia je dôvera a vzťah medzi rodičmi a deťmi, tým menej rizikovo sa správajú on-line.

Dnešná mladá generácia vyrastá on-line. Slovenskí a českí tínedžeri trávia na internete priemerne tri hodiny denne, väčšina aktivít pokrýva komunikáciu najmä prostredníctvom sociálnych médií. Podľa prieskumu takmer 90 % mladých Slovákov má profil na sociálnej sieti, kde sa až 64 % z nich zaregistrovalo skôr, ako dosiahli povolenú vekovú hranicu 12 rokov (priemerne v 9. až 10. roku), čo nie je dobrou správou pre rodičov, ak vezmú do úvahy všetky potenciálne riziká. Až 75 % detí zdieľa svoje fotografie, mená alebo informácie o tom, kde sa práve nachádzajú, ako aj informácie o ich aktuálnom stave či pocitoch. Ďalšie potenciálne nebezpečenstvo môžu predstavovať neznámi ľudia, ktorých majú deti v zozname priateľov. Podľa prieskumu až 52 % mladých ľudí komunikuje s ľuďmi, ktorých pozná iba on-line, a 12 % s nimi hovorí o citlivých, často aj intímnych, záležitostiach.

Naopak, rodičia denne strávia na internete priemerne o 76 minút menej ako ich deti (96 minút priemerne v bežný deň). Spôsob, akým sa správajú vo virtuálnom svete, je odlišný – on-line aktivity rodičov nie sú také rôznorodé, najmä pokiaľ ide o sociálne interakcie. Práve to môže byť dôvod, prečo rodičia prehliadajú niektoré potenciálne kybernetické hrozby, ktorým sú ich deti vystavené. Nedostatok pozornosti a pochopenia zo strany rodičov môže viesť k nadmernému využívaniu internetu, kde sa mladí používatelia cítia lepšie pochopení.

Hoci prieskum ukázal, že rodičia majú realistický obraz o tom, čo ich deti robia on-line, otázkou je, či sa im tieto aktivity javia ako správne. Rovnako je otázne, či robia dostatočné opatrenia na ochranu svojich detí pred kybernetickými hrozbami. Je nepochybné, že záujem, rešpekt a dôvera sú rozhodujúce pre vzťah rodič – dieťa. „Deti, ktoré majú pevnejšie vzťahy s rodičmi, sa správajú bezpečnejšie a menej riskantne v on-line prostredí. Naopak, čím viac sa dieťa cíti vo vzťahu osamelé, tým viac rizikové sú jeho aktivity na internete. Pre rodičov je dôležité budovať vzťahy s deťmi na základe dôvery a porozumenia, preukázať, že majú záujem o všetko, čo deti robia on-line a veľmi otvorene s nimi komunikovať o všetkých možných rizikách,“ radí psychológ Marek Madro z internetovej poradne IPčko.

Prieskum uskutočnila spoločnosť Kaspersky Lab spolu s internetovou poradňou pre mladých IPko (Modrá linka v ČR) vo februári.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#internet #virtuálny svet
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku