Knihou chcú búrať predsudky o ľuďoch LGBT komunity

Kniha Dve / Dvaja je útla brožúra o LGBT ľuďoch, určená pre školy. Vznikla pred piatimi rokmi vďaka grantu ministerstva zahraničných vecí z dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

25.08.2018 08:00
Dve/Dvaja
Obálka knihy Dve/Dvaja.
debata

Ale jej distribúciu sprevádzal rozruch. Kvôli nej v parlamente interpelovali vtedajšieho ministra školstva, lebo knihe neudelil odporúčaciu doložku výberovej učebnice pre školy. Napriek tomu sa päťtisícový náklad knihy rozobral a záujem o ňu nevyhasol. Vydavateľom knihy o homosexualite je občianske združenie Inštitút ľudských práv a do nového školského roka pripravil jej druhé bezplatné vydanie.

Brožúra na 80 stranách v šiestich kapitolách tínedžerom vysvetľuje základné pojmy viažuce sa k homosexualite. Odpovie na otázky, či je homosexualita normálna a prirodzená, prečo je teraz „viac homosexuálov“ ako voľakedy a prečo sa nimi neustále zaoberať. Čo znamená pojem rod a rodová identita a aký je rozdiel medzi heterosexuálom, bisexuálom a asexuálom.

Kniha zorientuje čitateľa v kontexte menšinových práv v súčasnosti i minulosti a porovnáva uplatňovanie a dodržiavanie práv LGBT ľudí v rôznych krajinách sveta. Samostatnú kapitolu tvoria ilustrácie známych osobností, ktoré patria k LGBT menšine.

Inštitút ľudských práv chce knihou podporiť neformálne vzdelávanie a výchovu mladých ľudí k tolerancii menšinových skupín, v súlade s celoeurópskym procesom zvyšovania tolerancie k LGBT ľuďom. „A tiež je príspevkom pre odbúravanie predsudkov a stereotypov vedúcich k strachu alebo dokonca nenávistným prejavom a homofóbii,“ hovorí na margo vydania knihy Peter Weisenbacher z občianskeho združenia. I na ich webovej stránke si školy môžu príručku Dve / Dvaja bezplatne objednať.

Ukážka z knihy Dve / Dvaja

Čo to je queer?

Pôvodne hanlivé označenie ľudí s inou než heterosexuálnou orientáciou (doslovný preklad z angličtiny je čudný, divný). Používanie tohto pojmu sa však zmenilo. Ľudia s inou než heterosexuálnou orientáciou ho začali používať s hrdosťou. Pojem queer v súčasnosti však zahŕňa omnoho viac než len sexuálnu orientáciu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #homosexualita #ministerstvo zahraničných vecí #Inštitút ľudských práv #LGBTI+