Rekreačné poukazy: dovolenkuj doma

Rekreačné poukazy sú novinkou tohto roku, vďaka ktorej si pri cestovaní po Slovensku prilepšíte o 275 eur. Kto má na ne nárok a za akých podmienok?

24.04.2019 06:00
ticha dolina, cykloturistika, vysoke tatry,... Foto: ,
Aj aktívna dovolenka sa stáva prístupnejšou.
debata (4)

Dovolenka na Slovensku je stále lacnejšia ako v zahraničí. Ak už pre nič iné, tak pre nižšie náklady na cestovanie. Pre tých, čo neovládajú cudzí jazyk, môže byť tiež výhodou, že u nás nehrozí žiadna jazyková bariéra. Veľkým bonusom Slovenska je jeho rôznorodosť – veľhory, desiatky sprístupnených jaskýň, deväť národných parkov. Návštevy pamiatok, oddych pri vode či aktívny treking, cyklistika či lyžovačka v zime? Každý si príde na svoje.

Aj ubytovacie portály na novinku zareagovali. Okrem bohatej ponuky domácich pobytov zverejnili na svojich stránkach informácie o možnosti využitia rekreačných poukazov. "Očakávame zvýšený záujem o letnú dovolenku na Slovensku aj vzhľadom na možnosť využitia rekreačných poukazov,“ povedala pra Pravdu manažérka predaja portálov UbytujSa.sk, Ubytovanie.sk Marcela Grzybowská. Záujem o týždňové či predĺžené víkendové pobyty na letné mesiace podľa nej už stúpol v prvých mesiacoch zavedenia rekreačných poukazov. Vedú domáce stálice – Vysoké a Nízke Tatry či Liptov. Dobre sa predáva aj Podunajský región, kde ide hlavne o kúpalisko Vadaš v Štúrove, kúpele Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi a Piešťany.

Blok z pokladnice nestačí

Rekreačný poukaz môžete použiť len na dovolenku na Slovensku. Nárok na rekreačný príspevok máte v prípade, že váš zamestnávateľ má v tomto roku 50 a viac zamestnancov. O príspevok môžete požiadať, ak ste u svojho zamestnávateľa zamestnaní nepretržite 24 mesiacov alebo dvojročný pracovný úväzok dosiahnete v prvý deň vašej dovolenky. Zamestnávateľ nie je povinný vám uhradiť celú faktúru za pobyt, rekreačný príspevok predstavuje 55 percent zo sumy, ktorú za dovolenku miniete, maximálne však do výšky 275 eur za jeden kalendárny rok. Túto sumu môžete minúť naraz, alebo si ju rozdelíte na viac pobytov. S podmienkou, že budú trvať minimálne dve noci. Čo to znamená v praxi? V prípade, že za rekreáciu zaplatíte 500 eur a viac, zamestnávateľ vám zaplatí maximálne sumu 275 eur. Ak za rekreáciu zaplatíte napríklad len 300 eur, budete mať nárok iba na 55 percent z tejto sumy. Ak pracujete na skrátený pracovný úväzok, máte nárok na pomerný príspevok. V prípade polovičného úväzku vám môže zamestnávateľ poskytnúť maximálne 137,50 eura.

Na čo všetko môžete rekreačný poukaz použiť? Príspevky na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 347/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na Slovensku, pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na Slovensku. Takisto ubytovanie najmenej na dve prenocovania na Slovensku, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby, organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na Slovensku pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Rekreačný príspevok nemusíte využiť iba na jeden pobyt. Môžete si ho rozdeliť aj na viac pobytov, faktúry z nich sa spočítajú a počas roka vám z nich bude uhradených maximálne až 275 €.

Po skončení pobytu požiadate ubytovateľa o vystavenie faktúry, teda účtovného dokladu. Doklad z elektronickej registračnej pokladnice nemusí zamestnávateľ akceptovať. Na faktúre musí byť vaše meno spolu s ostatnými údajmi, ako je dĺžka pobytu a cena. Nezabudnite, že všetky ostatné náležitosti, ako je účet za wellness alebo vstup do fitnescentra, by mali byť na jednom doklade. Účtovný doklad o pobyte predložíte zamestnávateľovi do tridsiatich dní od skončenia rekreácie. Zamestnávateľ vám môže poskytnúť aj elektronickú platobnú kartu. Vydávajú ju spoločnosti, ktoré musia mať zmluvu so zamestnávateľom a zároveň s konkrétnym hotelom, kde sa zamestnanec ubytuje. Zamestnanec bude mať uhradenú rekreáciu len v prípade zmluvy medzi vybratým hotelom a spoločnosťou vydávajúcou platobnú kartu.

Dovolenka na Slovensku láka rôznorodosťou. Foto: Jana Kollárová, Pravda
hory, lesy, turista, turistika Dovolenka na Slovensku láka rôznorodosťou.

Aj živnostníci?

Z pohľadu zamestnanca budú príspevky na rekreáciu, ktoré zamestnancovi poskytne jeho zamestnávateľ, oslobodené od dane z príjmov a odvodového zaťaženia. To znamená, že suma, ktorú poskytne zamestnávateľ zamestnancovi ako príspevok na rekreáciu, sa nebude zamestnancovi zdaňovať a nebude zarátaná do vymeriavacieho základu pre odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Pre živnostníkov platia rovnaké podmienky ako pre zamestnancov, ale faktúra z ubytovacieho zariadenia musí byť napísaná na SZČO, teda živnostníka. Živnostníci si môžu výdavky na dovolenku dať do nákladov v prípade, ak živnostenskú činnosť vykonávajú minimálne 24 mesiacov. Do nákladov si môžu dať 55 percent z výdavkov na dovolenku, maximálne 275 eur za rok. Platí to však len pre živnostníkov, ktorí si uplatňujú skutočné výdavky, nie paušálne.

Príklad

Cena pobytu: 500 (400) eur

Príspevok zamestnávateľa 55 %: 275 (220) eur

Náklady zamestnanca: 225 (180) eur

Príklad

Cena pobytu: 400 eur

Príspevok zamestnávateľa 55 %: 220 eur

Náklady zamestnanca: 180 eur

Rekreačný poukaz môžete použiť aj v kúpeľoch. Foto: Andrej Barát, Pravda
piešťany, barlolamač, kupele Rekreačný poukaz môžete použiť aj v kúpeľoch.

Kto má nárok na poukaz?

1. Zamestnanci (súkromní, verejní a štátni):

  • sú zamestnaní v organizácii s viac ako 50 zamestnancami
  • majú pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy (dohodári nemajú nárok)
  • pracovný pomer vo firme im trvá minimálne dva roky

2. Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

3. Okrem zamestnanca môže služby pobytu čerpať aj osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Rekreačný príspevok môžete využiť:

  • na ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
  • na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
  • na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
  • na mimoškolské aktivity počas prázdnin (detský tábor) na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia
Záujem o víkendové pobyty vďaka rekreačným... Foto: Ivan Majerský, Pravda
teplo, pocasie, kupanie, jazero Drazdiak, vodny bicykel Záujem o víkendové pobyty vďaka rekreačným poukazom stúpa.

Tip: Ako si uplatniť rekreačný poukaz

1. V ubytovacom zariadení si dáte na svoje meno vystaviť daňový doklad (faktúru) za pobyt, ktorú predložíte najneskôr do 30 dní od skončenia pobytu zamestnávateľovi. Ten vám v najbližšom výplatnom termíne zo sumy zaplatí 55¤%, maximálne však 275 eur.

2. Druhou možnosťou je, že zamestnanec dostane elektronickú kartu, ktorá bude nabitá kreditom a ktorú môže použiť na ubytovanie a ostatné služby na Slovensku v prípade, že bude mať viac ako 2 prenocovania.

Pozor! Nie všetky zariadenia sú ochotné vystaviť faktúru pre fyzickú osobu. Takúto možnosť si vopred preverte.

Faktúra pre zamestnávateľa – čo v nej nesmie chýbať?

1. Faktúra musí byť vystavená výhradne ubytovacím zariadením nachádzajúcim sa v Slovenskej republike.

2. Musí obsahovať meno a priezvisko zamestnanca.

3. Musí obsahovať cenu za pobyt.

4. Na faktúre musia byť aj všetky ostatné poplatky za služby, ako je účet za wellness alebo vstup do fitnescentra.

5. Faktúra musí obsahovať termín pobytu.

6. Musí byť vystavená minimálne za dve prenocovania a viac alebo za pobytový balík v dĺžke minimálne dve noci.

7. Faktúru predložíte najneskôr do tridsiatich dní od skončenia pobytu svojmu zamestnávateľovi.

8. V najbližšom výplatnom termíne vám zamestnávateľ z výslednej sumy za rekreáciu zaplatí 55 percent, maximálne však 275 eur.

Poukazy aj pre deti

1. Poukazy nemusíte využiť len pre seba. Zamestnávateľ vám uhradí aj náklady na manželku, dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, osvojené dieťa a inú osobu žijúcu v spoločnej domácnosti (druh/družka, rodič, ktorí s vami pobyt absolvujú.)

2. Môžete nimi zaplatiť aj letný tábor, lyžiarsky zájazd alebo akýkoľvek pobyt vášho dieťaťa počas letných prázdnin. Podmienkou je, že musí byť študentom základnej školy alebo 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia.

3. Ak sa chystáte na rekreačný pobyt s partnerom či partnerkou a obaja máte nárok na rekreačný poukaz, môžete využiť 4-dňový pobyt, kde sa každý poukaz použije na dva dni.

4. V jednom kalendárnom roku môžete požiadať o príspevok na rekreáciu len jedného zamestnávateľa

5. Ak sa váš pobyt začína koncom jedného kalendárneho roka a trvá aj v nasledujúcom roku, započítava sa do prvého roka. Rozhodujúci je dátum začiatku pobytu.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #rekreácia #rekreačné poukazy