Rodinu ohrozuje nenávisť a konflikt. Ako tomu teda predísť?

Domáce násilie, rozhádanosť, narastajúca nenávisť či alkoholizmus. Práve to sú nebezpečenstvá ohrozujúce rodinu, ktoré sme zhodne identifikovali v aktuálnej DEMDIS diskusii.

31.07.2022 18:00

Rodinu zároveň nevnímame len ako otca, matku a dieťa, zapadá do nej aj širší okruh ľudí. Dôležité je predovšetkým, aby prinášala lásku a sociálnu stabilitu jej členom. Prečo potom vedieme kultúrne vojny?

Čo stojí za vnímaným úpadkom rodiny?

Samotný pojem rodina – kto ju môže tvoriť, kto koho a ako môže vychovávať – vzbudzuje v spoločnosti rozruch. Vzájomná diskusia však ukazuje, že napriek odlišnostiam sme schopní nachádzať spoločnú reč. Rodinu podľa účastníkov diskusie ohrozujú najmä vnútorné faktory, ako sú „alkoholizmus”, „domáce násilie” či „celospoločenská nestabilita, rozhádanosť a narastajúca nenávisť".

Diskutujúci tiež vnímajú „nedostatok podpory zo strany štátu” ako jednu z príčin jej ohrozenia. Pomerná zhoda označuje za vinníka aj „médiá, promiskuitu, peniaze a ego”.

Nehľadáme len vinníka

Diskutujúci si zároveň konsenzuálne uvedomujú, čo je pre dobrú rodinu dôležité. „Rodina by mala najmä prinášať lásku a zabezpečovať sociálnu a citovú stabilitu jej členom.” Zrejme aj preto sa zhodneme, že „pre dieťa je vhodnejšie, ak vyrastá v láskavej rodine než v detskom domove”.

Vzájomná diskusia taktiež potvrdila zhodu na jednom zo základných pilierov našej spoločnosti – princípoch rovnosti a tolerancie. A to práve preto, že „ľudia by si mali byť rovní vo svojich právach a povinnostiach”. Súzvuk zaznieva medzi diskutujúcimi aj na tom, že „každý si zaslúži rešpekt, pokým neubližuje druhým”, či na tom, že „aj LGBTI sú ľudia”. Mali by sme byť preto tolerantnejší ku všetkým, ktorí nespôsobujú utrpenie iným.

Aké názorové skupiny sa zúčastnili?

Tak ako to pociťujeme v spoločnosti, tak aj v tejto diskusii sa vyskytujú dve dominantné názorové skupiny. Diskutujúci z prvej skupiny A sú názoru, že pojem tradičnej rodiny zneužívajú najmä populisti „na zakrytie iných motívov,” akými sú napríklad homofóbia a xenofóbia. Okrem toho si myslia, že „väčšina by nemala diktovať menšine, ako majú žiť svoje životy”.

Účastníci z druhej skupiny B vnímajú ako ohrozenie rodiny aj LGBTI komunitu. Na druhej strane však „nemajú nič proti registrovaným partnerstvám, ale aby vychovávali deti dve osoby rovnakého pohlavia, je nebezpečné pre zdravý vývoj detí”. Hlavná deliaca línia tak reflektuje aktuálnu spoločenskú polarizáciu aj na túto kultúrnu tému.

Zapojte sa preto do prebiehajúcej diskusie a nájdime spoločnú reč v pestrofarebnej, no polarizovanej spoločnosti.

Diskusiu zastrešuje občianske združenie DEMDIS, ktorého mediálnym partnerom je denník Pravda. Cieľom spolupráce je zapájanie širokej verejnosti do umiernenej diskusie a nachádzanie konsenzu v polarizovanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predchádzajúcich diskusií nájdete na demdis.sk.

Kompletný report aktuálnej diskusie nájdete na tomto linku. Výsledky diskusie na tému: „Čo je fašizmus?“ zas na tomto.

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #tradičná rodina #polarizácia spoločnosti #demdis #kultúrne vojny #LGBTI+