Klimatická výzva - úloha pre politikov či jednotlivca?

Zapojte sa do diskusie a prispejte k nájdeniu konsenzu a spoločných reišení.

28.08.2022 08:00

Prečo sa pýtame?

Aktuálna diskusia na tému „Komfort vs. planéta. Je boj za klímu nevyhnutnosťou či len ekohystériou aktivistov?” ukazuje jasnú zhodu na tom, že „v našej spoločnosti chýba konštruktívna diskusia o životnom prostredí”. Aj preto pokračujeme v hľadaní odpovedí na otázku: Čo s tým?

Základným východiskom diskusie je, že nám všetkým záleží na zdravom životnom prostredí. Azda aj preto zhodne nesúhlasíme s tým, že „pre ochranu životného prostredia nerobíme nič”.

Na druhej strane si však spoločne priznávame, že ľudia sú aj pohodlní, pretože „si vyberajú cestu menšieho odporu”. To však neznamená, že by sme mali rezignovať na hľadanie riešení. V každom prípade totiž vieme, že „každý musí začať od seba”. Otázkou tak je: Kde začať? Zmenou vlastného správania alebo vyvíjaním verejného tlaku na tých, ktorí si nárokujú na titul našich reprezentantov?

Kto sa zapojil?

Do diskusie sa zapojili dve názorové skupiny – A a B. Hlavné názorové rozdiely spočívajú práve vo vnímaní klimatickej krízy ako skutočnej hrozby, za ktorú by sme mali prevziať zodpovednosť a konať.

Ľudia zo skupiny A si totiž myslia, že „problém klimatickej krízy sa príliš zveličuje”. Zrejme aj preto sa jej neboja, „je to prirodzený stav vo vývoji sveta”. Zároveň však súhlasia napríklad s tým, že kým nenahradíme našu spotrebu obnoviteľnou energiou, mali by sme viac využívať atómové elektrárne.

Na druhej strane početnejšia skupina B uznáva problém, ktorému čelíme. A to najmä preto, že klimatické zmeny si títo ľudia uvedomujú „najmä pri zmenách ročných období a pri počasí”. Aj preto súhlasia s tým, že „každý jednotlivec dokáže svojimi každodennými rozhodnutiami pozitívne motivovať svoje okolie”.

Čo si myslíte vy?

V akej podobe a do akej miery môže aj jednotlivec prispieť k pozitívnej zmene?

Diskusiu zastrešuje občianske združenie DEMDIS, ktorého mediálnym partnerom je denník Pravda. Cieľom spolupráce je zapájanie širokej verejnosti do umiernenej diskusie a nachádzanie konsenzu v polarizovanej spoločnosti.

Diskusia je otvorená do 31. augusta. Priebežný Polis report z diskusie môžete v reálnom čase sledovať na tomto linku. Pravidlá diskusie nájdete v spoločne vytvorenom Kódexe férovej a otvorenej diskusie. Výsledky predošlých diskusií zas na tomto linku.

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #ekológia #diskusia #klimatická kríza #demdis