Domáci miláčikovia pod dozorom. Vďaka aplikáciám

Spracovala: dh | 24.07.2018 14:00
Každý piaty majiteľ domáceho zvieraťa používa na jeho monitorovanie nejaký typ digitálneho zariadenia.
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

V 39 percentách prípadov používanie takýchto zariadení nakoniec predstavovalo pre domáceho miláčika alebo jeho majiteľov riziko.

Ako moderné technológie ovplyvňujú bezpečnosť našich miláčikov, zisťovala v prieskume spoločnosť Kaspersky Lab v spolupráci s výskumnou agentúrou Opeepl.

Koncom mája bola zverejnená správa o zraniteľných miestach v zariadeniach na sledovanie mačiek a psov, ktoré umožňujú útočníkom manipulovať s informáciami o tom, kde sa ich miláčikovia nachádzajú alebo dokonca ukradnúť osobné údaje vlastníka. Najnovšia štúdia zistila, že prenikanie technológií a digitálnych pomôcok do každodenného života domácich miláčikov sa neobmedzuje len na tieto zariadenia. Majitelia domácich zvierat používajú aj webové kamery, ktorými ich sledujú, ďalej smartfóny a tablety s hrami určenými pre domáce zvieratá, rôzne digitálne hračky či automatické dávkovače vody.

Existujú však vôbec nejaké záruky, že pokazený regulátor teploty neprehreje vodu v akváriu alebo chybný automatický podávač nenechá mačku hladovať? Takéto prípady môžu byť stresujúce nielen pre domácich miláčikov, ale aj pre tých, ktorí sa o nich starajú. Podľa prieskumu má napríklad polovica zariadení používaných pre domáce zvieratá prístup na internet, čo spôsobuje, že sú možným terčom kybernetického ú­toku.

Koncom mája bola zverejnená správa o...
Koncom mája bola zverejnená správa o zraniteľných miestach v zariadeniach na sledovanie mačiek a psov, ktoré umožňujú útočníkom manipulovať s informáciami o tom, kde sa ich miláčikovia nachádzajú alebo dokonca ukradnúť osobné údaje vlastníka. Autor: Zdroj: Kaspersky Lab

Až 14 % respondentov uviedlo, že aspoň jedno z digitálnych zariadení, ktoré používajú pre svojich domácich miláčikov, bolo už niekedy napadnuté. Ďalšie problémy, s ktorými sa opýtaní stretli, boli spôsobené náhlym prerušením fungovania zariadenia alebo jeho nesprávnym fungovaním. Vo veľkej väčšine prípadov to malo za následok ohrozenie života domáceho maznáčika (32 %), jeho zdravia (32 %), emocionálneho rozpoloženia (23 %) a dokonca aj emocionálneho zdravia majiteľov (19 %).

„Technológia uľahčuje život nielen ľuďom, ale aj našim chlpatým miláčikom. Pomocou technológie môžeme naše domáce zvieratá chrániť, postarať sa o ne a poskytnúť im komfort. Ale rovnako ako v prípade akéhokoľvek digitálneho zariadenia je dôležité pamätať na riziká: akékoľvek zariadenie sa môže stať terčom kybernetického zločinca. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným následkom, nezabúdajte na jednoduché bezpečnostné opatrenia. Pri výbere digitálneho zariadenia, s ktorým bude vaše zviera prichádzať do kontaktu, nezabúdajte klásť dôraz na jeho bezpečnosť,“ hovorí David Emm, hlavný bezpečnostný analytik spoločnosti Kaspersky Lab.

Kroky, ktoré odporúčajú experti, aby vaše zviera bolo v bezpečí:

Ak ste majiteľom inteligentného domu, nastavte bezpečnostné pravidlá aj pre domácich maznáčikov, čo s vami žijú.

Pred nákupom venujte pozornosť zabezpečeniu jednotlivých zariadení. Informácie o zistených a zaplátaných zraniteľnostiach sú zvyčajne dostupné online a dajú sa ľahko vyhľadať. Je veľmi pravdepodobné, že zariadenie, ktoré chcete kúpiť, už preverili aj odborníci na kyberbezpečnosť, a tak by ste sa mali dostať aj k informácii, či boli jeho nedostatky odstránené. Najlepšou voľbou je nákup produktov, ktoré už prešli niekoľkými aktualizáciami softvéru.

Skôr ako začnete používať svoje zariadenie, zmeňte predvolené heslo a nastavte nové, dostatočne silné heslo.

Neumožnite prístup k svojmu zariadeniu mimo vašej lokálnej siete, ak to nie je nevyhnutné pre používanie zariadenia.

Zakážte všetky sieťové služby, ktoré nepotrebujú používať vaše zariadenie.

Pravidelne aktualizujte firmvér zariadenia na najnovšiu verziu (ak sú takéto aktualizácie k dispozícii).