Vladimír Petrík, literárny robotník mora

29.11.2017 10:00

Vladimír Petrík, literárny historik, znalec a zasvätený komentátor súčasnej slovenskej literatúry, bol okrem iného spoľahlivým a vytrvalým členom poroty Ceny Dominika Tatarku v Konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika od samotného jej vzniku.

Vladimír Petrík (1. marec 1929 - 19. november...
Vladimír Petrík (1. marec 1929 - 19. november 2017) Autor: Archív Pravdy

Patril k zakladateľským osobnostiam povojnovej literárnej vedy. Bola to prvá literárnovedná generácia, ktorá prekročila prah vlastivedne chápanej slovenskej kultúry a zapojila sa do moderného vedeckého výskumu. Vďaka rodinnej tradícii a prvorepublikovému vzdelaniu zostal do konca života slovenským vzdelancom, vedomým si významu kultúrnosti. Prežil bohatý život, pohyboval sa v súradniciach dobových trajektórií. Zažil možné aj nemožné časy, ale po prvotnej entuziastickej skúsenosti mu zostal istý ostych, zdravý odstup od vecí, akoby sa pridŕžal celoživotného hesla Joachima Festa „Nur kein Genre sentimental“ (Len žiadny žáner sentimentu).

Vladimír Petrík pracoval sústavne a systematicky až do smrti. Bol literárnovedným robotníkom mora. V posledných rokoch sa venoval najmä literárnej publicistike a antologickým výberom z diela Jána Johanidesa a Dušana Dušeka. Tesne pred smrťou dokončil výber z Jany Bodnárovej.

Svoje dielo dovŕšil, nenechal ho rozrobené. Napísal množstvo literárnokritických článkov a recenzií, pričom jeho texty si vždy zachovali vyrovnanú vecnú úroveň a štýl. Bol antologistom, editorom, zostavovateľom. Ocenili ho Radom Ľudovíta Štúra II. triedy (2002), Medailou za podporu vedy Slovenskej akadémie vied (2004), Prémiou Literárneho fondu, a tieto ocenenia mu patrili plným právom.

Bol pracovne aj ľudsky spoľahlivý, mal vyváženú povahu, a ak sa hovorí, že demokracia je diskusia, uňho platilo, že demokracia je miera a schopnosť kompromisu. Netrpel kultúrnym megalomanstvom, na to bol priveľmi triezvy. Mal dobrý, plnohodnotný život až do konca a mal v živote ľudské šťastie, čo sa prihodí len nemnohým. Takto sme ho poznali.

(Text je krátený. Zdroj: Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika.)

Vladimír Petrík a Pravda

Vladimír Petrík bol dlhoročným spolupracovníkom Pravdy. Pre náš denník napísal desiatky knižných recenzií. No bol aj autorom hĺbavých esejí. Prinášame ich stručný súpis. (Voľne sú dostupné na www.pravda.sk.)

 • Problémy so slovenskou vedou – či s jej hodnotením?

  (10. 11. 2016)

 • O literatúre, peniazoch a politike.

Na okraj dvoch zabudnutých konferencií spisovateľov
(7. 7. 2016)

 • Prvá spisovateľská vzbura proti totalite

  (2. 6. 2016)

  Od II. zjazdu Zväzu československých spisovateľov uplynulo 60 rokov

 • Štúrovo Slovanstvo a svet budúcnosti

  (8. 11. 2015)

 • Tvorivý život v opozícii

  (9. 11. 2014)

  Uplynulo sto rokov od narodenia prozaika a filmového scenáristu Alfonza Bednára.

 • Impulz, ktorý sa už vyčerpal?

  (4. 9. 2014)

  Spisovatelia o Povstaní. 70. výročie SNP

 • Slovenská literatúra a prvá svetová vojna

  (27. 7. 2014)

 • Vavro Šrobár a mikulášsky 1. máj 1918

  (28. 4. 2013)

 • Vladimír Mináč a tí druhí

( 12. 8. 2012)

 • Teoretik prózy s revolverom za pásom

  (4. 12. 2011)

  O nesentimentálnej ceste Viktora Šklovského.

 • Chvála eseje

  (16. 1. 2011)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Vladimír Petrík #nekrológ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku