Letecké spoločnosti zavádzajú, nedokážu byť zelené. Vymeníme lietadlá za vlaky?

Boj proti greenwashingu sa v Európe pritvrdzuje. 22 spotrebiteľských organizácií z 18 európskych krajín združených v Európskej spotrebiteľskej organizácii (BEUC) podalo sťažnosť Európskej komisii na 17 leteckých spoločností za greenwashing. Nie je prípustné, aby svojich cestujúcich klamali, že môžu vďaka nim lietať tak, aby neohrozovali klímu a budúcnosť. Viac o sťažnosti a nekalých obchodných praktikách leteckých spoločností prezradí Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.

12.09.2023 12:59
lietadlo, obloha Foto:
Letecká doprava nie je udržateľná a v blízkej budúcnosti ani nebude.
debata

Je letecká doprava v Európe udržateľná, zodpovedná a zelená či modrá, ako o tom presviedčajú letecké spoločnosti vo svojich reklamách?

Letecká doprava je najrýchlejšie rastúcim zdrojom emisií v Európe. Letecké spoločnosti musia informovať transparentne, že lietanie nie je udržateľné a v blízkej budúcnosti ani nebude. Minimálne do konca budúceho desaťročia nebude existovať žiadna masívne dostupná technológia na dekarbonizáciu letectva. Jediným spôsobom, ako znížiť emisie z leteckej dopravy, je preto obmedziť dopyt po nej. Naznačovať preto, že letecká doprava môže byť „udržateľná“, „zodpovedná“ a „zelená“, je zavádzajúce.

Letecká doprava je najrýchlejšie rastúcim zdrojom emisií v Európe. Letecké spoločnosti musia informovať transparentne, že lietanie nie je udržateľné a v blízkej budúcnosti ani nebude.

O čo sa opiera BEUC, keď tvrdí, že 17 európskych leteckých spoločností používa nekalé obchodné praktiky?

Sťažnosť BEUC vychádza z podrobnej právnej analýzy praktík jednotlivých leteckých spoločností. Letecké spoločnosti svojím konaním porušujú pravidlá EÚ, pretože používajú nekalé obchodné praktiky. Greenwashing je tvrdenie predajcu alebo výrobcu, že jeho produkt alebo služba sú ekologické, bio či udržateľné, pričom to tak nie je, pretože chce prilákať väčšie množstvo ekologicky zmýšľajúcich spotrebiteľov. Takéto uhlíkovo neutrálne tvrdenia však musia byť overiteľné a preskúmateľné. A takými projekty niekde na druhom konci sveta, na ktoré spotrebitelia prispievajú leteckým spoločnostiam prostredníctvom doplňujúcich „zelených“ poplatkov, nie sú. Európsky parlament už odhlasoval zákaz používania tvrdení o uhlíkovej neutralite, ktoré sa v súčasnosti objavujú na všetkých typoch výrobkov, od potravín po textil. Takéto tvrdenia však nezodpovedajú skutočnosti a spotrebiteľov uvádzajú do omylu. Teraz sú na rade národné vlády – vrátane tej slovenskej, aby zaujali rovnako rozhodný postoj.

A vedeli by ste uviesť pár konkrétnych príkladov zavádzajúcich praktík zameraných na spotrebiteľov?

Členovia BEUC ich identifikovali množstvo. Napríklad tvrdenia, že zaplatenie dodatočných kreditov môže „kompenzovať“, „neutralizovať“ alebo „vyvážiť“ emisie CO2 z vášho letu, sú nepravdivé, pretože kým pozitívny dosah na klímu je v prípade takýchto kompenzačných činností veľmi neistý, reálne škody spôsobené emisiami CO2 z leteckej dopravy sú presne kalkulovateľné. Letecké spoločnosti spotrebiteľov tiež zavádzajú, keď im účtujú vyššie poplatky, aby prispeli na rozvoj „udržateľných leteckých palív“ (označujú sa pod anglickou skratkou SAF). A ako som už naznačila, všeobecne – naznačovať, že letecká doprava môže byť „udržateľná“, „zodpovedná“ a „zelená“, je klamlivé. Žiadna zo stratégií uplatňovaných v leteckom sektore v súčasnosti nedokáže zabrániť produkcii emisií skleníkových plynov. A keďže je viac než jasné, že letecká doprava produkuje významný a rastúci objem emisií skleníkových plynov, letecké spoločnosti sa snažia spotrebiteľov prilákať správami, že sú šetrné voči klíme, „CO2 kompenzujú“ alebo sú ich lety „CO2 neutrálne“.

Letecké spoločnosti ponúkajú zákazníkom, že keď si zaplatia kredity k letenke navyše, ich uhlíková stopa z letu lietadlom bude kompenzovaná. Ako by to teoreticky malo fungovať?

Neviem, ako by to malo fungovať. Neviem, ako sa dá kompenzovať objem emisií, ktoré v konkrétnom čase pri mojom lete boli vypustené do ovzdušia. Neverím, že to vykompenzuje určitý počet neskôr vysadených stromov na druhom konci sveta.

deepwater horizon, ropa, greenwashing Čítajte viac Tie isté „nezmysly“, akurát v novom obale. Končí sa éra zeleného vymývania mozgov?

A na základe čoho BEUC tvrdí, že pozitívny dosah podobných kompenzácií je neistý?

Ak by sme dnes spočítali všetky prísľuby vlád a rôznych spoločností, vyšlo by nám, že plánujú vysadiť do roku 2050 dvakrát viac stromov, ako je reálna plocha k dispozícii na Zemi. Navyše, je faktom, že novovysadené stromy neabsorbujú škodlivé emisie tak ako staršie, už odrastené stromy. Trvá desaťročia, kým sa dostanú do rovnakého štádia. Lesy sú navyše v súčasnosti často obeťami požiarov a víchric, čo takisto robí ich ekologický prínos pri „kompenzovaní“ škodlivých emisií veľmi nepredvídateľným.

Pravda o klíme: s klimatológom Milanom Lapinom
Video
Čo čaká planétu Zem, ak nezastavíme prudké otepľovanie? Premiéra 11. 5. / Zdroj: TV PRAVDA

Prečo nie je v poriadku, že si letecké spoločnosti účtujú od ľudí vyššie poplatky, aby prispeli na rozvoj udržateľných leteckých palív?

Pretože takéto palivá ešte nie sú pripravené na trh a nedávno prijatá legislatíva EÚ stanovuje veľmi nízke ciele, aký objem by mali predstavovať v palivovom mixe lietadiel. To znamená, že kým nebudú SAF masívne dostupné – budú v najlepšom prípade v nádržiach lietadiel na kerozín predstavovať len malý podiel.

Európska komisia členským krajinám poskytuje milióny eur na dekarbonizáciu a aj my tak máme jedinečnú príležitosť použiť eurofondy konečne aj na modernizáciu našich železníc.

Kto mal na to prispieť ak nie zákazníci?

Rozvoj takýchto palív by mali financovať predovšetkým letecké spoločnosti. V zmysle princípu znečisťovateľ platí viac by si mali uvedomiť svoju spoločenskú zodpovednosť a investovať najmä vlastné prostriedky a zisky.

Spotrebiteľské organizácie považujú greenwashing leteckých spoločností za nebezpečný. Prečo?

Pretože čas rýchlo beží, okolo seba vidíme devastačné účinky klimatickej zmeny a znižovať objem emisií sa nám stále účinne nedarí. Po pandémii spotrebitelia začali opäť viac lietať a musia si byť vedomí toho, že často existujú aj udržateľnejšie možnosti cestovania. Každý musí začať od seba a znižovať svoju vlastnú uhlíkovú stopu. A aby sme to každý za seba mohli vo svojich životoch čo najskôr urobiť, potrebujeme sa rozhodovať na základe pravdivých a overiteľných informácií. Ak nás obchodník zavádza s úmyslom vyzerať v našich očiach ekologickejšie, aby sme ochotnejšie využívali jeho služby, ide o klamlivú obchodnú praktiku.

Príklady zavádzania pri letoch

  • Let Paríž – Kodaň. Spoločnosť Air France odporúča zvoliť k letenke príplatok na rozvoj udržateľných leteckých palív – vo výške 42, 68 alebo 138 eur, ktorý má znížiť „budúce“ emisie cestujúceho o 56, 94 alebo 199 kg CO2. V čom je problém? Takéto palivá stále nie sú pripravené na trh a aj v blízkej budúcnosti majú predstavovať v nádržiach lietadiel len malý objem.
  • Let Sofia – Oslo. Spoločnosť Norwegian ponúka cestujúcemu offsetovanie uhlíkovej stopy, ak si priplatí 1,72 eura. Tieto peniaze majú byť podľa spoločnosti použité na podporu projektov, ktoré zadržiavajú CO2. Podobné projekty sa však často realizujú v odľahlých častiach Zeme a neraz s ťažko preukázateľným reálnym benefitom pre klímu.
  • Let Frankfurt – Varšava. Spoločnosť Lufthansa ponúka okrem lístkov Economy Light (137,47 eura), Economy Classic (167,47 eura) a Economy Flex (207,47 eura) aj lístok Economy Green za 187,47 eura, pričom sľubuje, že tým cestujúci bude lietať udržateľnejšie vďaka offsetovaniu a tiež vďaka príspevku na rozvoj udržateľných leteckých palív. Obe tvrdenia sú sporné.

Zdroj: BEUC

Aké ďalšie kroky môžu nasledovať po podaní sťažnosti? Dostanú letecké spoločnosti pokuty?

Európska komisia a sieť orgánov na ochranu spotrebiteľov našu sťažnosť prešetria a určia ďalší postup. V prípade, že letecké spoločnosti navrhujú spotrebiteľom, aby platili dodatočné poplatky za ekologickejšie cestovné, sme tiež vyzvali zodpovedné orgány, aby letecké spoločnosti požiadali o ich vrátenie spotrebiteľom. Ak sú sumy nízke a dotknutí spotrebitelia sa nedajú ľahko identifikovať, neoprávnene prijaté poplatky by sa mali použiť na účely ochrany životného prostredia alebo spotrebiteľa.

Čo treba robiť, aby sa znížili emisie v leteckom sektore?

Keďže minimálne do konca budúceho desaťročia nebude existovať žiadna masívne dostupná technológia na dekarbonizáciu letectva, jediným spôsobom, ako znížiť emisie z leteckej dopravy, je preto obmedziť dopyt po nej. Okrem koordinovaného presadzovania práv spotrebiteľov by v politikách zelenej transpozície mali byť uhlíkovo neutrálne tvrdenia výslovne zakázané v smernici o nekalých obchodných praktikách. Európska komisia by mala definovať kompenzácie vysokej integrity s pevnými kritériami kvality, ktorými sú napríklad skutočná pridaná hodnota kompenzácie, žiadny nepriaznivý vplyv na životné prostredie, stálosť, a ktoré presahujú navrhovaný certifikačný rámec odstraňovania CO2. Kľúčové sú aj správne cenové signály.

Podarí sa presunúť cestujúcich z lietadiel do... Foto: SHUTTERSTOCK
vlaky, stanica Podarí sa presunúť cestujúcich z lietadiel do vlakov?

Čo máte na mysli?

Je potrebné ukončiť oslobodenie leteckých spoločností od dane z palív a zaviesť celoeurópsku daň na kerozín, z ktorej by sa príjmy mohli použiť na financovanie udržateľnejších alternatív, ako sú cezhraničné železničné spojenia. Je tiež potrebné propagovať alternatívy k lietadlám na cesty kratšie ako 1 500 až 2 000 km a zvýšiť investície do rozvoja oveľa hustejšej siete vysokorýchlostných a nočných vlakov, a zároveň zvýšiť frekvenciu a kvalitu služieb cezhraničných železničných spojení.

No je podľa vášho názoru reálne, že sa cestujúca verejnosť najmä na dlhých trasách presunie z lietadiel do vlakov, najmä ak v mnohých krajinách infraštruktúra stále nie je ideálna?

Rozdiely v kvalite a dostupnosti vlakovej dopravy v rámci Európskej únie sú už dnes obrovské a moderné krajiny sa nepýtajú či, ale ako. Európska komisia členským krajinám poskytuje milióny eur na dekarbonizáciu a aj my tak máme jedinečnú príležitosť použiť eurofondy konečne aj na modernizáciu našich železníc. Takže áno, je to reálne a inde sa to už aj deje. Je len na nás, aby sme si tento „vlak“ nedali ujsť.

Petra Čakovská

Petra Čakovská. Foto: Archív Petry Čakovskej
petra cakovska Petra Čakovská.

Projektová manažérka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), zastupuje Slovensko v Európskej poradnej skupine spotrebiteľov, pôsobí tiež v Klimatickej koalícii.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #aerolinky #klimatická zmena #lietanie #klimatická kríza #Greenwashing